Fortnox fortsätter växa – ökar både omsättning och resultat

FortnoxSaaS

Tommy Eklund, vd för Fortnox. Foto: Press.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

SaaS-succén fortsätter öka.

Affärssystembolaget Fortnox redovisar ökande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Fortnox vidtog tidigt åtgärder för att bidra till begränsad smittspridning och möjliggöra fortsatt verksamhetsdrift i så hög utsträckning som möjligt. Åtgärderna har fallit väl ut och bolagets verksamhet har varit i full gång under hela perioden. Bolaget har inte sett några direkta effekter på resultat eller finansiell ställning. En viss tendens till en något svagare tillväxt avseende tilläggstjänster har dock kunnat skönjas i slutet av kvartalet. Företagsledningen utvärderar kontinuerligt eventuell påverkan av coronapandemin på Fortnox resultat och finansiella ställning", skriver bolaget i rapporten.

 

Hårda siffror från rapporten:

## Omsättningen steg 41,6 procent till 160,7 miljoner kronor (113,5).

## Under kvartalet fick Fortnox 15 000 nya kunder och bolaget hade vid mars månads utgång 328 000 kunder. Genomsnittsintäkten per kund ökade till 160 kronor (137).

## Rörelseresultatet blev 53,2 miljoner kronor (32,2), med en rörelsemarginal på 33,1 procent (28,4).

## Resultatet före skatt var 52,3 miljoner kronor (31,9).

## Resultatet efter skatt blev 41,0 miljoner kronor (25,1), en ökning med 63,3 procent mot föregående år.

##Resultat per aktie hamnade på 0,68 kronor (0,42), vilket innebär en ökning med 61,9 procent mot föregående år.
 

Läs mer