SAS minskar personalstyrkan med 5 000 personer

SASFlygCorona

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

"Oerhört tråkigt och ledsamt."

Flygbolaget SAS väntas ha en väsentlig coronapåverkan på sitt resultat under resterande del av 2020 och företaget tror att det tar flera år att återskapa efterfrågan. Bolaget genomför därför besparingar och totalt kan upp emot 5 000 personer att få lämna bolaget.

SAS bedömer att det kommer att ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på nivåer från före utbrottet. Övertaligheten som nu uppstått avser 1 900 heltidsanställda i Sverige, 1 300 i Norge och 1 700 i Danmark. Under processen kommer SAS att föra en aktiv dialog med fackföreningarna för att försöka hitta lösningar för att sänka det faktiska antalet uppsägningar i koncernen.

"Covid-19 har tvingat SAS att ta ställning till en helt ny verklighet som kommer att ge återverkningar inte bara under de närmaste månaderna, utan de närmaste åren", säger Rickard Gustafson, vd på SAS.

"Vår ambition är att fortsatt vara det ledande flygbolaget i Skandinavien och därmed ha en bärande roll i den Skandinaviska infrastrukturen som garant för nationell och internationell tillgänglighet. För att kunna fortsätta att uppfylla denna viktiga samhällsfunktion måste vi anpassa våra kostnader till de rådande omständigheterna. Det oerhört tråkigt och ledsamt att vi tvingas anpassa vår personalstyrka till en lägre efterfrågan", säger Rickard Gustafson, vd för SAS, i en kommentar.

SAS skriver inte hur mycket besparingar som neddragningarna innebär.

Läs mer