Venue Retails ordförande och två styrelseledamöter hoppar av styrelsen

Venue Retail Groupe-handelretail

Tommy Jacobson Foto: Press

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Tommy Jacobson tar över klubban i krisande bolaget.

Venue Retail avser att kalla till extra bolagsstämma för val av nya styrelseledamöter. Styrelseordförande Ulf Eklöf och styrelseledamöterna Bo Eklöf och Christel Kinning avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman på egen begäran och av personliga skäl. Det framgår av ett pressmeddelande.

Valberedningen föreslår att stämman väljer nuvarande styrelseledamot Tommy Jacobson till ny styrelseordförande, nuvarande styrelseledamot Håkan Lundstedt till ny vice styrelseordförande samt att Michael Grimborg, Jarle Gundersen och Elvira Eriksson väljs till nya styrelseledamöter. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Just nu befinner sig Venue retail i rekonstruktion. I en lång intervju med Breakit berättar rekonstruktören om hans bästa strategier för en lyckad rekonstruktion.

Läs mer