Rejält uppåt för den svenska dagligvaruhandeln i mars

Coop Axfood e-handel

Finwire / Breakit

Ökade med nästan 50 procent.

Coronapandemin gynnade den svenska dagligvaruhandeln i mars. Försäljningen steg rejält.

Totalt steg branschens försäljning med 12,8 procent, mätt som årstakt. Justeras datan för kalendereffekter blir uppgången 14,2 procent. Tillväxten ligger annars normalt kring 3 procent.

"Coronakrisen påverkade konsumentbeteendet och dagligvaruhandeln kraftigt i mars. I början av månaden såg vi en stark bunkringstrend bland konsumenterna med bland annat stora inköp av torrvaror och hygienartiklar, vilket bidrog till den starka försäljningen. Dessutom flyttades en del av matinköpen från restaurangerna till livsmedelsbutikerna", säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, i en kommentar.

E-handeln ökade med 49,7 procent medan den fysiska handeln steg 11,7 procent. Hemleveranserna ökade med 34,1 procent och upphämtning i butik med 82,2 procent.

Läs fler artiklar
LÄS MER