Annonssamarbete med Compexia Law Group

Rive Juridiska Byrå skräddarsyr lösningar när globala e-handelsjättar etablerar sig i Sverige

Christopher Lembke

Kommersiell redaktör

Byråns expertis inom arbetsrätt och förhandling kommer till nytta när gigantbolagen flyttar in på svensk mark. Genom moderna kollektivavtal blir både arbetsgivare och anställda tillfredsställda, vilket i förlängningen stärker Sverige på den globala marknaden.

De globala e-handelsjättarna växer långt över landsgränser och världshav på den internationella marknaden. I en ny digital era med 5G-nätvärk runt hörnet blickar de internationella företagen runt hela jordklotet för att hitta optimala lösningar för alla delar av sina organisationer. 

I Sverige har de kommande etableringarna varit en snackis länge och redan nu ser vi hur världens största företag väljer att placera serverhallar i landet. Dels på grund av klimatfördelarna med kalla vintrar och svalare somrar, vilket är en god förutsättning för att kyla ner hallarna utan att sluka alldeles för stora mängder energi. Men också för att den svenska digitala kompetensen och välutbildade arbetskraften lockar. 

Vi har bland annat regelbundet företrätt hela svenska branschorganisationer i förhandlingar med EU-kommissionen såväl som med Regeringskansliet

Behöver specialistkompetens

Men att etablera internationella företag på nya territorium betyder också nya regler, lagar och skatteplikter att förhålla sig till för de digitala jättarna. Det är då Rive Juridiska Byrå kommer in i bilden med sin historiska erfarenhet inom arbetsrätt. 

Byrån började som en mindre specialistbyrå 2012 och växte därefter till att bli Sveriges största arbetsrättsbyrå med kontor och permanent representation i samtliga regioner i landet. Idag består arbetsstyrkan av jurister med specialistkompetens i både arbetsrätt och förhandling. 

“Vår erfarenhet är efterfrågad, vi har bland annat regelbundet företrätt hela svenska branschorganisationer i förhandlingar med EU-kommissionen såväl som med Regeringskansliet. Vi har också företrätt ett antal internationella aktörer i förhandlingar med svenska fackförbund, men även enskilda anställda i förhandlingar med sin arbetsgivare”, säger Karl Gustavsson, sakkunnig förhandlare på Rive.  

Under hösten 2018 inleddes kontakten med en av världens största aktörer, vilket idag lett till en första etablering i landet

Global aktör hörde av sig

På grund av den breda erfarenheten faller det sig också naturligt att Rive blir en första kontakt när de digitala jättarna tittar på möjligheterna kring att förlägga en del av verksamheten i Sverige. Under hösten 2018 inleddes kontakten med en av världens största aktörer, vilket idag lett till en första etablering i landet. 

“Det hela började med att bolaget, som vilken klient som helst, hörde av sig och sa att de hade behov av att diskutera förutsättningar som finns för att etablera sin verksamhet i Sverige. I det här fallet gällde det en etablering av ett dotterbolag som skulle hantera serverhallar i Sverige för det större moderbolaget”, berättar Karl Gustavsson.

Precis som bland många av flygbolagen är de digitala jättarna uppdelade i flera mindre bolag som fyller olika funktioner med egen budget och egna mål. Den gemensamma nämnaren är att de ägs av moderbolaget. Det kan röra sig om rena anställningsföretag eller nischade bolag med inriktning på service och underhåll. När den aktuella e-handelsjätten kontaktade Rive var det just ett sådant dotterbolag man ville etablera i Sverige. 

Skräddarsydda kollektivavtal som gynnar alla

Rive har mångårig erfarenhet av att bistå internationella företag på svensk mark. Bland annat genom att ta fram kollektivavtal som gynnar både företaget, de anställda och samhället i stort, utan att de globala jättarna behöver sluta avtal med de traditionella fackföreningarna vars avtal inte alltid är anpassade för en global marknad. Sverige erbjuder allt som giganterna önskar i form av klimat och högklassig IT-infrastruktur, men har brister när det kommer till arbetsrätt, enligt Karl Gustavsson.

“Det är inte säkert att företagen klarar av ett klassiskt svenskt kollektivavtal och då finns det två alternativ att gå efter. Det ena är att man etablerar ytterligare en verksamhet under moderbolaget, ett bemanningsföretag varifrån man hyr in arbetskraft till sig själv. Då kan företaget själva sätta de villkor de önskar och de anställda kan kräva kollektivavtal hos bemanningsföretaget. Det andra alternativet är att de anställda i dotterbolaget själva bildar ett fackförbund och en egen fackklubb som tillsammans med företaget tecknar ett kollektivavtal tillsammans.”

I fallet med den digitala jättens etablering i Sverige fick de anställda själva bestämma vilken väg de ville gå och man kom överens om att starta ett eget fackförbund

I fallet med den digitala jättens etablering i Sverige fick de anställda själva bestämma vilken väg de ville gå och man kom överens om att starta ett eget fackförbund. Rive bistod i förhandlingarna mellan arbetsgivaren och de anställda och idag har man tagit fram moderna avtal som gynnar både företagen på den globala spelplanen och de anställda i Sverige. Både när det kommer till lön och anställningstrygghet. 

“Avtalen har gynnat båda sidor och de anställda har nu säkerställt att de får bra betalt, och att jourlösningarna som krävs i yrket känns rätt. Det var de största punkterna och kraven från de anställdas sida. Man är även väldigt nöjda med att de har villkor som innebär att efter att de arbetat en viss tid, kommer de automatiskt att erbjudas jobb i moderbolaget. Det blir en anställningstrygghet”, berättar Gustavsson. 

Lokala fackförbund är framtiden

Han ser ljust på framtiden och att fler internationella företag kommer att följa trenden med skräddarsydda kollektivavtal. 

De traditionella fackförbunden är kategoriskt frånvarande när det gäller att vara i paritet med tiden

“De traditionella fackförbunden är kategoriskt frånvarande när det gäller att vara i paritet med tiden. De har en inställning som är väldigt begränsad till lokala landet Sverige. De internationella aktörernas trafik går in och utanför Sverige och där råder internationella förhållanden. Det går inte att ha samma principer som tidigare”, säger Gustavsson och fortsätter;

“Detta är framtidens lösningar. Jag känner mig mycket säker på att vi kommer att se många fler lokala fackförbund framöver. Visst kan man se det som ett hot mot de traditionella fackförbunden, men det är bra för Sverige på den globala marknaden.” 

Läs mer