Personal får gå – försiktighetsåtgärder hos ännu inte drabbade Lohilo Foods

Lohilo Foods Food-tech mat
Personal får gå – försiktighetsåtgärder hos ännu inte drabbade Lohilo Foods

Foto: Press

Finwire / Breakit

Ökade omsättningen ordentligt under årets första två månader.

Glasstillverkaren Lohilo Foods meddelar att man på årsstämman tillsatt ny styrelseledamot i form av Amanda McEwen.

Hon har tidigare erfarenhet från bland annat ConfidentLiving, KitchenTime, Eniro, XXL och är nu på managementkonsult-bolaget Curamando..

Dessutom beslutades det om att emittera högst 250.000 teckningsoptioner, som löper ut sista juni 2023.

"Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för bolagets personal och styrelseledamöter att verka för bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 15 maj 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden."

Coronapandemin har ännu inte drabbat verksamheten nämnvärt, men fyra personer har som ett resultat av coronakrisen lämnat verksamheten som en försiktighetsåtgärd.

"Lohilo har vidtagit flera försiktighetsåtgärder såväl när det gäller personalen som den ekonomiska situationen. Fyra personer har fått lämna verksamheten och ytterligare åtgärder utvärderas där rörliga och fasta kostnader ses över. Vi följer noga de direktiv som ges från myndigheter och regering."

Under årets två första månader ökade omsättningen med 95 procent jämfört med samma period förra året, varav egna varumärken stod för 32 procent av tillväxten. Exporten till Finland, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Island uppgick under samma period till drygt 5,5 miljoner kronor.

Läs fler artiklar
LÄS MER