Antalet varsel i Sverige uppe i 49 500 personer i spåret av coronaviruset

Arbetsförmedlingen Coronaviruset arbetsöshet
Arbetsförmedlingen meddelar hur många som varslats.

Yvonne Åsell / SvD / TT

Finwire / Breakit

Sedan 1 mars fram tills nu har drygt 49 500 personer blivit varslade om uppsägning.

Det skriver Arbetsförmedlingen i i ett pressmeddelande.

"Varseltakten är fortsatt hög och nu ser vi att antalet nyinskrivna arbetslösa också börjar stiga markant", säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Som ett resultat av den pågående pandemin har antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen ökat i mycket hög takt. Den senaste veckan, mellan den 30 mars och 5 april, har Arbetsförmedlingen registrerat 12 733 personer som varslade om uppsägning. Det är 5 700 färre än veckan innan.

Flest antal personer berörda av varsel arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och handel, transport samt information och kommunikation. Varslen har ökat i samtliga län jämfört med förra veckan. Flest personer, 54 procent, berörda av varsel om uppsägning har en arbetsgivare med huvudsäte i Stockholm.

De som varslats har ännu inte blivit av med jobben. Men till följd av krisen drabbas redan nu tim- och visstidsanställda. Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i snabbare takt än tidigare. Under perioden 30 mars till 5 april skrev 25 350 personer in sig på Arbetsförmedlingen. Det är 16 761 fler än samma vecka föregående år, skriver AMS.

"Antalet nyinskrivna förra veckan är något högre än någon enskild vecka under finanskrisen 2008 vilket säger en hel del om det allvarliga läget", säger Annika Sundén.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka till följd av krisen och mobiliserar därför resurser för att möta detta.

Läs fler artiklar
LÄS MER