Scale-ups med stort finansieringsbehov faller mellan stolarna – kan glömma Almilån

AlmiCoronaCoronaviruset

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi.

Caroline Englund

Caroline Englund

Reporter

Bolag som de senaste åren satsat allt på tillväxt men som inte går med vinst ännu och vill ha större lån än ett par miljoner kan sannolikt glömma att få dem hos statliga Almi.

Som en del i regeringens krishjälp till alla företag som just nu går på knäna på grund av coronakrisen fick Almi ett tillskott på 3 miljarder kronor till sin befintliga lånefond.

Almi har i samband med tillskottet lanserat så kallade brygglån som innebär att det bolag som lånar pengar får uppskov på ränta och amortering. Räntan ligger på 4,95 procent vilket är lägre än vanligt och lånet löper över 12 månader.

Enligt Almi riktar sig den här typen av lån till bärkraftiga små och medelstora företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Snittlånebeloppet för Almilån ligger på mellan 1 till 2 miljoner kronor.

Små startups kan få lån – svårare för scaleups

Det finns också en speciallösning för startups i ett tidigt skede – alltså bolag med en bra affärsidé som ännu inte kommit upp i någon omsättning att tala om. De kan få ett lån på 500.000.

Men så kallade scale-ups som funnits några år, växt snabbt, kanske med riskkapital i ryggen men som ännu inte går med vinst och vill låna mer än några miljoner, passar inte in i någon av kategorierna.  

”Det som är avgörande är vilket finansieringsbehov bolaget har. Behöver de 10-tals miljoner måste de vända sig någon annanstans”, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi till Breakit.

Läs mer