Regeringen presenterar nya åtgärder mot den ekonomiska krisen

EntreprenörCoronaCoronaviruset

Magdalena Andersson. Foto: Pontus Lundahl /TT.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

På onsdagskvällen presenterar Sveriges regering ett nytt tungt stödpaket till Sveriges entreprenörer.

Bland förslagen återfinns rejäla lättnader i form av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Förslaget är att företag kan få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda, på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. 

Det innebär att företag kan få skattelättnader med upp till 5.300 kronor per månad och anställd.

Bolag med över 30 anställda kan nyttja åtgärderna, men lättnaden gäller alltså för max 30 anställda inom bolaget.

Förslaget är att lättnaderna ska gälla under fyra månader, under perioden 1 mars till 30 juni. Arbetsgivaravgifterna sänks alltså kraftigt under den perioden men tas inte bort helt – företagen ska fortfarande betala ålderspensionsavgiften.

Så här kan det då se ut i ett exempel:

Bolaget X har tre anställda: 

  • Person 1 har en lön på 30 000 kr
  • Person 2 har en lön på 25 000 kr
  • Person 3 har en lön på 20 000 kr

Arbetsgivaravgiften är 31,42 procent men eftersom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent inte tas bort blir sänkningen i praktiken 21,21 procent. Förslaget gäller för löner upp till 25 000 kronor.

Då ser det ut så här:

  • Person 1 (30 000 kr i lön) – arbetsgivaravgiften sänks med 5 300 kronor
  • Person 2 (25 000 kr i lön) – arbetsgivaravgiften sänks med 5 300 kronor
  • Person 3 (20 000 kr i lön) – arbetsgivaravgiften sänks med 4 242 kronor

Totalt sparar företaget 59 368 kronor under dessa fyra månader.

Mirjam Kontio, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, uppger att lättnaderna gäller samtliga bolag. Beskedet är att arbetsgivaren inte behöver betala in avgiften, utan registrerar att den inte ska betalas in. I det här fallet handlar det exempelvis alltså inte om att betala in hela avgiften för att sedan få tillbaka lättnaderna retroaktivt.

Det är oklart vad som gäller för löner som redan betalats ut. Beskedet är vidare att mer information kommer att komma från Skatteverket.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 

Utöver detta presenteras en rad andra åtgärder: 

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen att stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Finansministern: "Kraftfullt paket"

”Vi tycker att det här är ett stort och kraftfullt paket”, var beskedet från finansminister Magdalena Andersson.

Hon flaggade för att regeringen och samarbetspartierna gör vad de kan. 

”Det är lika bra att säga att oavsett hur många åtgärder vi vidtar kommer vi inte kunna rädda alla jobb och företag”, sa Magdalena Andersson.

”Den dagen vi är ur krisen ska vi också kunna komma med ett kraftigt stimulanspaket”, sa Magdalena Andersson.  

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget.

Läs mer