H&M: 10.000-tals kan permitteras – utdelningen slopas

H&M e-handel retail
H&M: 10.000-tals kan permitteras – utdelningen slopas

Helena Helmersson, vd på H&M. Foto: TT

Finwire / Breakit

Klädjätten kommer med tungt besked till de anställda.

H&M går på måndagseftermiddagen ut med ett dystert budskap till både sina aktieägare och anställda. Utdelningen ställs in och samtidigt flaggar klädjätten för att 10.000-tals medarbetare kan tvingas permitteras.

I dagsläget är 3 441 av koncernens 5 062 butiker stängda och efterfrågan är dämpad på de marknader som fortfarande är öppna vilket hittills har påverkat marsförsäljningen mycket negativt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Företaget utvärderar därför alla delar av verksamheten där bland annat samtliga kostnader gås igenom. En rad åtgärder tas, bland annat avseende inköp, investeringar, hyror och bemanning. Marknad för marknad gås nu igenom utifrån lokala förutsättningar.

Tiotusentals kan påverkas av permitteringar

Bolaget har också inlett en dialog kring tillfälliga permitteringar på flera marknader och kommer att följas av ytterligare tillfälliga permitteringar på ytterligare marknader som berörs av corona-situationen. Globalt sett kommer troligen tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget.

Företaget ser också över behovet av eventuella uppsägningar av medarbetare med anledning av corona-situationens negativa effekter på verksamheten.

H&M välkomnar i pressmeddelandet också de stödåtgärder som regeringar i olika grad har satt in för att hjälpa företagen på respektive marknad för att lätta kostnadsbördan.

Utdelningen slopas

Klädjätten flaggar också för att utdelningen till aktieägarna nu ställs in.

”Sedan vi i styrelsen lämnade vårt ursprungliga utdelningsförslag i januari har marknadsläget drastiskt förändrats. Mot bakgrund av rådande situation och osäkerhet om marknadsutvecklingen har styrelsen idag beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 9:75 kr per aktie, totalt drygt 16 miljarder kronor, och istället föreslå årsstämman 2020 att det inte blir någon utdelning. Jag är övertygad om att det här är det bästa att göra i detta läge för att ytterligare förstärka företagets redan starka finansiella ställning och därigenom säkerställa vår handlingsfrihet framöver,” säger Stefan Persson, styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset covid-19 och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits runt om i världen för att minska virusets spridning råder ett exceptionellt läge för människor, samhälle och företag.

H&M-gruppen samarbetar fullt ut med myndigheterna med målet att skydda medarbetare och kunder. Som tidigare kommunicerats har samtliga butiker tillfälligt stängts på flera av koncernens största marknader däribland Tyskland och USA. I helgen stängdes även samtliga butiker i Storbritannien. H&M-gruppens kunder kan fortfarande handla online via företagets digitala försäljningskanaler på cirka 50 marknader.
H&M-gruppen kommer att återkomma om förväntade finansiella effekter för innevarande kvartal i tremånadsrapporten som publiceras den 3 april.

Läs fler artiklar
LÄS MER