Regeringen skjuter till 125 miljarder i lån till småföretag

Magdalena Andersson, finansminister. Foto: Anders Wiklund / TT

Caroline Englund

Caroline Englund

Reporter

Regeringen skjuter till ytterligare omkring 125 miljarder i lån och lånegarantier som främst ska gå till småföretag. Bland annat utökas Almis lånefond med tre extra miljarder.

"Det ger ytterligare möjligheter för svenska företag att få stöd i denna svåra situation", säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Enligt TT består krispaketet av tre delar. 

Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lån till små och medelstora företag.

Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

Almis presschef Lars Mårdbrant säger till Breakit att det nya pengarna är en förstärkning av Almis befintliga lånefond.

"I samband med coronakrisen har vi varit hårt belastade och fått ett ökat antal förfrågningar om lån. Nu kan vi möta det behovet", säger han.

Almis fond innehåller idag 6 miljarder kronor så 3 miljarder är en avsevärd förstärkning. 

"Företag som behöver lån kan ansöka nu med en gång och villkoren är de samma under normala förutsättningar – företagen ska ha fortsatt potential och det ska finnas en tro på att företaget överlever svårigheterna som är just nu."

Kommer ni att hinna med att hantera alla ansökningar?

"Ja det kommer vi att göra. I och med det här paketet utlovar regeringen också en resursförstärkning så att vi ska kunna se till att ha de resurser som behövs för ta hand om alla ansökningar."

Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de bärkraftiga företag vars verksamhet nu drabbas negativt till följ av coronavirusets spridning, skriver Almi i ett pressmeddelande.

"Vi ser tydliga negativa effekter för svenska företag till följd av viruset. Samtidigt är samhället beroende av ett fungerande näringsliv och livskraftiga företag. Nu ges Almi välbehövliga resurser för att möta företagens ökande behov", säger Göran Lundwall, vd på Almi i samma pressmeddelande.

Förra veckan meddelade Riksbanken att man beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till bankerna – som i sin tur förväntas låna ut pengar till företag som behöver pengar på grund av coronakrisen. Hur de lånen ska betalas ut och till vilka företag är däremot upp till bankerna. Det är också banken som står för hela risken om bolaget sen, trots lånet, skulle gå i konkurs. Åtgärden har fått kritik eftersom småföretag och startups sannolikt inte kan ta del av lånen. Men med den här åtgärden är det annorlunda menar Magdalena Andersson. 

"Här tar staten sitt ansvar för att öka likviditeten i systemen både via Almi, EKN och Svensk Exportkredit", säger Magdalena Andersson till TT. 

Företagarnas vd Günther Mårder välkomnar det nya krispaketet.

"Det ligger i linje med krav som vi har fört fram och då pratar jag framförallt de tre miljarderna till Almi. De ger en stor möjlighet med de svagaste företagen", säger han till Breakit och fortsätter:

"Almi har en vana av att hantera företag som inte klarar affärskrediter hos bankerna. De har en organisation och regional närvaro som gör att de vågar ta den risk som är nödvändig för att livskraftiga företag ska överleva krisen."

Günter Mårder tror däremot inte att de andra åtgärderna kommer att kunna utnyttjas av särskilt många småföretag, han efterlyser också fler åtgärder som vänder sig till enmansbolag. 

"Det behövs en ny typ av lån för dem till låg ränta och med lång avbetalningstid. Detta för att de ska slippa använda sig av socialbidrag", säger han.

Läs mer