Sverige och Danmark ger statlig kreditgaranti på 3 miljarder kronor till SAS

SASCoronaviruset
Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Regeringen föreslår nu statliga kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor under 2020 till flygbranschen.

Av den summan är 1,5 miljarder riktat till SAS, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. Även den danska regeringen har beslutat om en kreditgaranti för SAS på ett lika stort belopp.

"För att underlätta flygföretagens möjligheter att låna på kapitalmarknaden ska staten kunna garantera lån från kommersiella banker under den period som flygföretagen påverkas av spridningen av det nya coronaviruset. Regeringen föreslår därför idag att riksdagen beslutar om att statliga kreditgarantier ska få ställas ut", skriver Finansdepartementet.

Det beskrivs att kreditgarantier kan ställas ut till ett 20-tal flygföretag med svenskt tillstånd för kommersiell verksamhet.

Finansdepartementet skriver också att det föreslås att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas för att stödja svenska exportföretag och genom det även sjöfarten.

Läs mer