Rut-avdrag – för att lära sig Skype

Rut-avdrag – för att lära sig Skype

HENRIK MONTGOMERY / TT

Breakit

Det har blivit dags att införa skatteavdrag för digitala tjänster, hävdar Jan Gulliksen, ordförande på Digitaliseringskommissionen, i en debattartikel på Svenska Dagbladet.

Offentlig service, skattefrågor, transport och produktion – allt är i förändring på grund av digitalseringen. Det hävdar Jan Gulliksen, ordförande för Digititaliseringskommisionen, som på uppdrag av regeringen arbetar för att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

I en debattartikel i Svenska dagbladet föreslår kommissionen nu att en skattereduktion för digital kompetensutveckling i hemmen ska införas. Det innebär ett avdrag som kan jämföras med de ständigt omdebatterade rut- och rot-avdragen – fast för dem som behöver hjälpa att lära sig använda Skype, kryptera sin e-post eller synkronisera sitt hemmanätverk med tv, dator och den där hälsoappen du har i mobilen.

”Intresset för att köpa sådana tjänster är i dag stort oavsett utbildningsnivå, störst är intresset hos kvinnor och äldre. Det saknas dock i stort företag som erbjuder tjänsterna”, skriver Jan Gulliksen.

Förhoppningen är att skattereduktionen ska bidra till fortsatt innovationskraft och tillväxt, bidra till utjämnad könsobalans inom it, skapa fler arbetstillfällen bland unga och bidra till att skapa en ny tjänstemarknad.

Rent konkret bedömer kommissionen att mellan 635 500 och 830 000 köpare kommer att använda skattereduktionen och mellan 1 000 och 1 300 nya arbeten att skapas.

Kommissionen föreslår även att digitala servicecenter bör inrättas i kommunal regi, där staten bidrar med halva kostnaden.

”Alla måste likvärdigt kunna ta del av samhället och samhällets service, också när den digitaliseras”, skriver han.

På torsdag kommer kommissionen att presentera förslaget för regeringen, närmare bestämt it-ministern Mehmet Kaplan.

Läs fler artiklar
LÄS MER