Digital Inns ägare: Nu är skatteskulderna betalda

Digital Inn

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Har fortfarande skulder till leverantörer.

Igår avslöjade Breakit att butikskedjan Digital Inn hade miljonskulder till Skatteverket och  leverantörer. Då ville bolaget inte ge några kommentarer men i ett pressmeddelande på onsdagen uppger man att skatteskulden nu är betald. Fortfarande har bolaget dock obetalda räkningar till flera av sina leverantörer. Bolaget skriver i pressmeddelandet att ’förhandlingar pågår med större fordringsägare’.

Ambia förvärvade Digital Inn under hösten 2019. Det framgick under förvärvsprocessen att Digital Inn hade behov av att stärka sin kassa, vilket ingår i den plan Ambia har för bolaget.

Finns en långsiktig plan

Efter att Ambia tillträdde Digital Inn i oktober 2019 har flera åtgärder gjorts för att åtgärda problemen i bolaget, och det finns enligt bolaget en långsiktig plan för att nå lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Förutom ett rent kapitaltillskott pågår förhandlingar med större fordringsägare, och målsättningen är att ha de huvudsakliga problemen åtgärdade under det andra kvartalet 2020. Restförda skatter har betalats i sin helhet. Digital Inns verksamhet är i grunden sund och Ambia bedömer möjligheten att snabbt återfå lönsamhet i rörelsen som mycket goda.
 

Läs mer