Har ditt bolag också problem med "data overload"? Så här löser ni det

Har ditt bolag också problem med "data overload"? Så här löser ni det

Ny undersökning visar att data är helt avgörande för att företaget ska växa. Men många företag kämpar med att analysera all information som samlas in: ”De som använder datan rätt överträffar sina tillväxtmål”

I en datadriven värld kan rätt eller fel beslut baserat på datan ett företag samlar in påverka hela tillväxten. Och i dagens digitala samhälle är det inget problem att samla in nyttig data som kan gynna verksamheten. Tvärtom – problemet är snarare att många samlar in alldeles för mycket data!

”Varje interaktion som görs online och digitalt erbjuder unika insikter, som företagen kan använda för att förstå kundbeteende och preferenser. Men då är det avgörande att bara använda sig av den data som ger ett värde till företaget och till kunden. Att de anställda på företagen kan förstå och analysera det insamlade materialet är direkt kopplat till att främja företagets verksamhet”, säger Patrick Nordling, Sales Director Nordics på Oracle NetSuite.

Han och kollegorna ser dagligen hur de över 19 000 företagen som använder Oracle NetSuites molnbaserade ERP (Enterprise Resource Planning), gynnas av datan de samlar in. 

Data en börda för många

Men undersökningen ”Unlocking Growth” som Oracle NetSuite genomfört, där 1 050 högt uppsatta personer på företag med en omsättning mellan 5 till 200 miljoner dollar i Europa och Mellanöstern deltog, målar en dystrare bild av datahanteringen på bolagen.

  • Hela 93% av de tillfrågade på nordiska företag kände sig ofta överväldigade av all data som samlades in. 20% hade den känslan hela tiden.

  • I Norden var de fyra vanligaste orsakerna bakom rädsla för att ta beslut; Risken att negativt påverka intäkter (31 procent), att skada det personliga ryktet (25 procent), förlora jobbet (23 procent) och att besluten ska påverka kollegorna negativt (19 procent).

  • 74% av alla tillfrågade ansåg att deras företag är bra på att kapitalisera på nya möjligheter, men bara 31% ansåg att företagen var bra på att anpassa sig efter informationen den insamlade datan ger dem.

  • Många använder hellre magkänslan, eller frågar en kollega, istället för att luta sig mot datan inför ett verksamhetsbeslut.

”I undersökningen såg vi en tydlig trend, där mer än hälften av de företag som använder data på rätt sätt har överträffat sina tillväxtmål”, berättar Patrick.

Att nyttja den insamlade informationen effektivt är alltså vägen till framgång. Men hur undviker man att bli överväldigad av all data?

Många startups som haft stor tillväxt har redan kringgått problemet

”Många startups som haft stor tillväxt har redan kringgått problemet. Eftersom de förstår datan och var den kommer ifrån blir de extremt datadrivna, och väldigt medvetna om hur informationen som kommer in till företaget kan gynna dem. Ofta får de också datan från ett och samma ställe, vilket gör det lättare att få en sammanhållen bild.”

Ser samband mellan beslut och positiv effekt

Genom att använda mjukvaruplattformer kan företagen identifiera trender i försörjningskedjan – till exempel se vilka leverantörer som ofta är sena, eller vilka kunder som ofta betalar sent. Mjukvaran kan också identifiera korrelationen mellan ett beslut och ett positivt utslag.

”Det kan få långtgående effekter hos ett företag. Små förändringar på ett ställe kan påverka företaget positivt eller negativt på ett annat ställe. Där ser man tydligt det viktiga i att företag använder en mjukvara som kan rekommendera ändringar, som sedan analyseras och utvärderas i en uppföljning.”, säger Patrick.

Men att analysera datan på ett effektivt sätt är inte det enda viktiga ett företag bör göra för att säkra tillväxten. Först måste man förstå varenda vrå av affärsverksamheten, för att kunna ta ett beslut kring vilken data som är viktigast för att driva företaget framåt.

Det viktiga är att se vilka möjligheter som ligger öppna, vilken marknad företaget än verkar på

”Det viktiga är att se vilka möjligheter som ligger öppna, vilken marknad företaget än verkar på. Genom att kombinera extern data som analyser och forskning, tillsammans med den interna datan, går det hitta den mest effektiva vägen framåt”, avslutar Patrick.

Ladda ner och läs rapporten ”Unlocking Growth” här! 

Här kan du läsa mer om NetSuites molnbaserade ERP-lösning

Läs fler artiklar
LÄS MER