EQT ökar vinsten

EQT riskkapital

Finwire / Breakit

Riskkapitalbolaget EQT ökade såväl omsättningen som vinsten.

Omsättningen steg 52,7 procent till 600 miljoner euro (393). Management fees, uppgick till 574 miljoner euro (384).

Ebitda-resultat blev 208 miljoner euro (149), med en ebitda-marginal på 34,7 procent (37,9).

Resultatet efter skatt blev 160 miljoner euro (121), en ökning med 32,2 procent mot föregående år.

Förvaltat kapital var vid periodens utgång 39,9 miljarder euro (36,6).

EQT föreslår 2,20 kronor per aktie i utdelning. Utbetalning sker vid två tillfällen, juni och december.

Läs fler artiklar
LÄS MER