Bygghemma gör rekordår

Bygghemmae-handel
Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Nådde nya rekordnivåer.

Bygghemma redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 28,5 procent till 1 645 miljoner kronor (1 280).

Rörelseresultatet blev 79,6 miljoner kronor (44,1), med en rörelsemarginal på 4,8 procent (3,4). Rörelseresultatet justerat för effekten av IFRS 16 var 77,1 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 4,7 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 90,0 miljoner kronor (60,30), med en justerad rörelsemarginal på 5,5 procent (4,7). Justerat för effekten av IFRS 16 var siffran 87,5 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 5,3 procent.

Resultatet efter skatt blev 64,1 miljoner kronor, eller 64,3 miljoner kronor (50,5) justerat för IFRS 16, en ökning med 27,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (0,46), vilket innebär en ökning med 26,1 procent mot föregående år.

Bygghemma föreslår noll kronor i utdelning.

"Gruppens justerade ebit för året på 330,1 miljoner och ebit-marginal om 5,3 procent innebar att vi nådde nya rekordnivåer. Förbättringen förklaras av ett förstärkt fokus på våra fyra strategiska hörnpelare, vilket accelererat vår sortimentsexpansion och andelen egna varumärken, förbättrat curation och höjt de genomsnittliga ordervärdena (AOV), samtidigt som vår kultur fortsatt präglas av stark kostnadskontroll", skriver tillförordnade vd Martin Edblad i vd-ordet.

Läs mer