Storbråket fortsätter – träningsappen Bruce överklagar Konkurrensverkets beslut

SwiftrBruceträning

Anton Holmquist, vd på Bruce. Foto: Dreams/Unsplash

Jon Wahlqvist

Jon Wahlqvist

Webbredaktör

Träningsappens grundare: "Myndigheten har bakbundit Bruce och lämnat vägen öppen för den med marginal starkaste aktören."

Träningsappen Bruce låter sina användare välja mellan hundratals olika träningsstudios och gym till en fast månadskostnad. Bolaget är inte ensamma om sin affärsidé och i början av december tvingades företaget ge upp de exklusiva avtal de har haft med en del träningsanläggningar.

Bakgrunden var att konkurrenten Swiftr hade anmält dem till Konkurrensverket för att de ansåg att avtalen, som alltså förbjöd anläggningar från att teckna avtal med andra än Bruce, hämmade konkurrensen. 

Efter en utredning av de tre aktörerna på marknaden (Swiftr, Bruce och Fitnesscollection) förbjöd myndigheten Bruces exklusiva avtal. Om de ändå fortsatte med dem skulle de tvingas betala 5 miljoner kronor.

Beslutet gällde endast Bruce men myndigheterna utreder även de två andra aktörer på marknaden.

"Det är väldigt konstigt att bakbinda enbart oss", sade Bruce vd Anton Holmquist i samband med beslutet.

Överklagar Konkurrensverkets beslut

Nu har Bruce överklagat beslutet och de är starkt kritiska till Konkurrensverkets beslut. Enlig

t Svenska dagbladet skriver träningsappen i sin överklagan att "myndigheten har bakbundit Bruce och lämnat vägen öppen för den med marginal starkaste aktören."

Bolaget syftar på att Fitnesscollection, som nyligen köptes upp av giganten Classpass.

Classpass är jättebolag som så sent som för en vecka sen säkrade 2,7 miljarder i riskkapital.

Anton Holmquist, vd på Bruce är skarpt kritisk till Konkurrensverket.

"Det ska vara en konkurrensvårdande myndighet. Det tycker inte vi att de har visat här," säger han till Svenska Dagbladet.

Johan Sahl, tillförordnad chef för enheten för marknadsmissbruk på Konkurrensverket, kommenterar överklagan såhär:

"Jag vill inte gå in och kommentera deras argumentation i sak när en överklagandeprocess är igång. Den processen kommer att hanteras skyndsamt och vi för vår talan i domstolen."

Svd rapporterar även att Classpass ska ha försökt att köpa upp Bruce under våren 2019.

Bruce omsatte under brutna räkenskapsåret 2018/19 knappt 25 miljoner och gjorde en vinst på 198.000 kronor.

Transparens: Bruces medgrundare Anton Holmquist äger en mindre aktiepost i Breakit. 

Läs mer