Fortsatt tuffa tider för butikerna – och 2020 lär inte bli bättre

Konkurser
Fortsatt tuffa tider för butikerna – och 2020 lär inte bli bättre

Foto: TT

Tobias Blixt

Reporter

Fler butiker gick i konkurs under 2019 jämfört med 2018.

Detaljhandeln hade ett fortsatt tungt år under 2019, det visar en sammanställning av årets konkurser från kreditbolaget UC. För även om konkurserna i landet totalt sett låg kvar på samma nivå som under 2018, så har konkurserna i detaljhandeln ökat med 8 procent på årsbasis.

Undersökningen visar också att det är butikerna som ligger mellan lågpris och lyx som drabbats hårdast.

“Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Detaljhandelns omstöpning och digitaliseringens frammarsch påverkar främst bolag i mellansegmentet. Bolag med lågprisstrategi som Rusta och Gekås klarar sig bra. Det gör också bolag i premium- och lyxsegmenten. De som har störst problem är de i mellansegmenten, som exempelvis Twilfit”, säger Richard Damberg, ekonom på UC i ett pressmeddelande..

UC spår inte heller någon bättring i närtid. När kreditbolaget ger sin analys för 2020 så beräknar de att 2 procent av alla detaljhandelsbolag i Sverige kommer att hamna på obestånd. Som en jämförelse så beräknar de också att 1,3 procent av alla aktiebolag i landet kommer att hamna på obestånd.

Richard Damberg säger till DI att det ofta rör sig om små bolag som går i konkurs, samtidigt blir det många anställda som drabbas när allt summeras.

”De flesta detaljhandelsföretag som går i konkurs har få anställda. Sammantaget handlar det dock om nästan 1.400 anställda blivit av med sina jobb”, säger Richard Damberg till tidningen.

Sammanställningen från UC visar också att vart femte bolag som är yngre än tre år går i konkurs. Dessutom uppvisar ett av fyra bolag i konkurs “tydliga indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende”.

“Vår analys av 2019 visar att minst ett av fyra bolag som har gått i konkurs under året visar tecken på bedrägligt eller oseriöst beteende. Det rör sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar”, säger Richard Damberg.

Läs fler artiklar
LÄS MER