Fingerprint Cards vänder till förlust

Fingerprint

Fingerprints vd Christian Fredrikson. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Tappar.

Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet vände till negativt medan det på sista raden var ett positivt resultat.

"Försäljningen inom Business Line Mobile var tillfredsställande, och vi fortsatte att stärka vår marknadsposition inom kapacitiva sensorer. Efterfrågan från de kinesiska smartphonetillverkarna var fortsatt god, samtidigt som beställningar hänförliga till vår nya OEM-kund Samsung utvecklades väl. Betydande skiften i marknadsandelar bland OEM-kunderna skedde under kvartalet. Samtidigt påverkades intäktsutvecklingen av
svagare försäljning inom Business Line Smartcards, Automotive & Embedded efter några starka kvartal", konstaterar vd Christian Fredrikson.

Omsättningen sjönk 18,3 procent till 352,5 miljoner kronor (431,2).

Bruttomarginalen sjönk till 23 procent (27).

Ebitda-resultat blev 35,6 miljoner kronor (36,7), med en ebitda-marginal på 10,1 procent (8,5).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (7,0).

Resultatet före skatt var 13,6 miljoner kronor (3,1).

Resultatet efter skatt blev 5,8 miljoner kronor (2,9), en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,01), vilket innebär en ökning med 100,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 59,5 miljoner kronor (202,5).

I slutet av perioden uppgick nettokassan till 536,7 miljoner kronor, en ökning från 486,3 miljoner föregående kvartal.

Bolaget uppger att man arbetar vidare för att ta en position på marknaden för in-displaysensorer.

"Vi har ännu inte säkrat några design wins, men vår ambition att ta en betydande andel av indisplaymarknaden ligger fast."

Läs mer