Voi kan förlora jättekontraktet med Stockholm – värt 400 miljoner

Voi Hyrcyklar
Voi kan förlora jättekontraktet med Stockholm – värt 400 miljoner

Foto: Press

Tobias Blixt

Reporter

Förvaltningsrätten meddelar att Voi inte har klarat kraven som ställdes från staden.

Snabbväxaren Voi vann i maj, tillsammans med UIP Holding, Stockholms stads upphandling av elcyklar

Deras anbud slog spanska konkurrenten Marfinas anbud med några få poäng. 

Marfina valde dock att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Bolaget ansåg att Vois bud inte levde upp till de tekniska eller yrkesmässiga kvalitetskraven som ställts i upphandlingen.

Nu har förvaltningsrätten i Stockholm fattat sitt beslut. Domstolen skriver i ett pressmeddelande att anbudet från Voi och UIP “inte uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen och ska rättas”.

Vois kontrakt med Stockholms stad, värt hela 400 miljoner kronor under 7 år, är alltså i fara.

Förvaltningsrätten menar att två fel har begåtts.

Bolagen i det vinnande budet hade använt sig av ett hyrcykelsystem i Oslo som referensuppdrag. Problemet är att det uppdraget utfördes av ett dotterbolag till UIP, alltså inget av bolagen som nu ska vara inblandade i Stockholms system för hyrcyklar.

Förvaltningsrätten lyfter också fram att delar av dokumenten som har lämnats in är skrivna på engelska, vilket innebär att de inte uppfyller de språkkrav som ställts. 

Det betyder kortfattat att anbudsutvärderingen ska göras om. Dessutom får Stockholm stad inte längre beakta budet från Voi och UIP.

“Stockholms stad har själv förtydligat vilka obligatoriska krav som ska gälla för upphandlingen, såsom att deltagande bolag – oavsett ägarförhållandena dem emellan – ska ange alla andra bolag vars kapacitet man åberopar och att viss dokumentation i anbuden ska vara på svenska. Förvaltningsrätten bedömer att dessa obligatoriska krav inte har följts av VOI och UIP. Det drabbar Marfina som kom på andraplats i upphandlingen och det är därför förvaltningsrätten anser att upphandlingen av elcyklar ska rättas”, säger Mats Mossfeldt, rådman vid förvaltningsrätten i pressmeddelandet.

Voi kan överklaga beslutet från förvaltningsrätten till kammarrätten.

Breakit kunde i maj avslöja att Voi vann upphandlingen trots att deras cyklar kommer att kosta stockholmarna nästan tre gånger så mycket som konkurrentens.  

Läs fler artiklar
LÄS MER