Riksbanken: Sveriges ekonomi saktar in

Riksbankenhandel

Tillväxten mattas av, enligt Riksbankens nya rapport. Foto: TT

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Riksbanken sänker tillväxtprognoserna och ser osäkerhet kring utsikterna för ekonomin.

Riksbanken har i torsdagens penningpolitiska rapport sänkt tillväxtprognoserna något för Sverige. Tillväxtutsikterna har samtidigt försvagats sedan förra rapporten i september.

"Omvärldens BNP-tillväxt har de senaste åren bromsat in mot mer normala nivåer. Samtidigt är arbetslösheten låg i många länder. Jämfört med bedömningen i september har konjunkturutsikterna för euroområdet försämrats något", skriver centralbanken.

Handelskonflikten mellan USA och Kina och det oklara läget kring Storbritanniens utträde ur EU uppges samtidigt fortsätta att skapa osäkerhet kring tillväxtutsikterna.

Riksbanken sänker nu den svenska BNP-prognosen till 1,3 procent för 2020 och 1,2 procent för 2021, från tidigare 1,5 för bägge åren, och till 1,6 procent för 2021 (1,9).

"Liksom ekonomierna i omvärlden har den svenska ekonomin gått in i en fas med lägre tillväxt. Den information som kommit sedan det penningpolitiska beslutet i september pekar på att konjunkturen mattas av lite snabbare än väntat. Men avmattningen innebär en normalisering av ett ekonomiskt läge som varit starkt i många år med hög tillväxt och en god utveckling på arbetsmarknaden", skriver Riksbanken.

Läs mer