RNB minskar omsättning och ökar förlusten under fjärde kvartalet

RNB handel
RNB minskar omsättning och ökar förlusten under fjärde kvartalet

Finwire / Breakit

Klädkedjan RNB (som står för Retail and brands) som bland annat äger Polarn och Pyret och Brothers redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under fjärde kvartalet.

Bolagets vd Magnus Håkansson skriver att RNB nu genomför ett rationaliseringsarbete i sina tre affärsområden som kommer att drabba både butiksanställda och anställda på huvudkontoret. 

"Vi har planerade åtgärder avseende färre timmar i butik, lägre bemanning på huvudkontoret och fortsatt arbete med att minska varulagren. Full kostnadseffekt beräknas uppnås i slutet av nästa verksamhetsår", skriver han. 

Omsättningen landade på 552 miljoner kronor jämfört med 560 miljoner kronor vid samma period året innan. Det betyder en minskning med 2 procent.

Rörelseresultatet landade på en förlust på 100,5 miljoner kronor vilket kan jämföras med men förlust på 2,8 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet blev en förlust på 32 miljoner kronor jämfört med en förlust på 3 miljoner kronor året innan.

Det är något bättre än vinstvarningen där det preliminära rörelseresultatet, exklusive goodwillnedskrivning, angavs till mellan -35 och -39 miljoner kronor.

I slutet av september flaggade RNB för en nedskrivning av goodwill om 65 miljoner kronor i affärsområdet Department & Stores där bland annat NK ingår.

Han uppger också att det finns förutsättningar för att resultatet skall vända uppåt successivt under verksamhetsåret 2019/20.

Resultatet före skatt var -106,4 miljoner kronor (-10,7).

Resultatet efter skatt blev -106,2 miljoner kronor (-12,8).

Resultat per aktie hamnade på -3,13 kronor (-0,38).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -42,6 miljoner kronor (-39,1).

Läs fler artiklar
LÄS MER