Frontoffice säljer i Quickbit – gör vinst på 1.100 procent

FrontOfficeQuickbitKryptovaluta

Johan Lund, vd Frontoffice. Foto: Istockphoto.com

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Hyfsad affär.

Investeringsbolaget Frontoffice har sålt 341 000 aktier och 785 900 teckningsoptioner i portföljbolaget Quickbit. Köpeskillingen blev 11,1 miljoner kronor med en vinst på 10,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en totalavkastning på drygt 1 100 procent. Avyttringen skedde över marknaden med syfte att möjliggöra finansiering för nya kommande investeringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Frontoffice är ett investmentbolag vars syfte är att hitta spännande bolag i tillväxtfas, utveckla dem under ett till fem års tid och därmed säkerställa hög avkastning och sedan göra planerade exits. Vi har ägt Quickbit sedan 2017 och hjälpt dem att nå dit de är idag. Dagens avyttring ger en avkastning på cirka 1 100 procent på vårt satsade kapital, något som jag är mycket nöjd med och jag hoppas att våra aktieägare är lika så", kommenterar vd Johan Lund.

"Vi kommer i närtid investera i nya projekt som har potential till liknande eller en ännu bättre utveckling än vad Quickbit har haft, men det krävs kapital för att utveckla bolag och därav väljer vi att hämta hem en del av vinsten i Quickbit nu", fortsätter Johan Lund.

"Vi vill vara tydliga med att vi oförändrat tror mycket starkt på Quickbit, syftet med vår avyttring är som sagt att skapa möjlighet för nya investeringar. Vi har fortfarande en lock-up på 90 procent av vårt aktieinnehav i Quickbit fram till juli 2020", tillägger Johan Lund.

Avyttringen motsvarar 5,4 procent av Frontoffices innehav i Quickbit. Innehavet uppgår efter försäljningen till 5,90 miljoner aktier och 3,93 miljoner teckningsoptioner, vilket motsvarar 9,1 procent av kapitalet och rösterna i Quickbit.

Läs mer