Daniel Helldén kräver lagändring – vill ha mer makt över elsparkcyklarna

BirdLimeElscooter

Daniel Helldén vil tydligare regler för elsparkcyklar. Foto: TT

Caroline Englund

Caroline Englund

Reporter

Stockholms stads trafikborgarråd, miljöpartisten Daniel Hellden vill att kommunen ska ha mer makt över elsparkcyklar. Han kräver därför att lagen kring de omstridda fordonen ändras.

Ingen som bor i Stockholm har missat elsparkcykel-regnet som pågått det senaste året. Nu står elsparkcyklar från en rad olika bolag, som pumpats upp av riskkapital, utspridda på gator och torg. 

Eftersom fenomenet är nytt finns inga klara regler runt fordonet och trafikborgarrådet Daniel Helldén skriver nu på DN debatt att han nu vill se flera ändringar i lagen.

Bland annat vill han att det ska bli möjligt för kommuner att kräva tillstånd av kommersiella aktörer som ställer ut ett större antal elsparkcyklar eller liknande fordon på offentlig plats. 

Det skulle innebära att kommunen kan kräva att företagen själva tar ansvar för felparkerade fordon och kan ställa krav på var de ställs ut.

Han vill också definiera elsparkcyklar som ett eget trafikslag. Om det ändras kan kommuner sätta upp en skylt om parkeringsförbud specifikt för elsparkcyklar på platser där många människor rör sig.

Dessutom vill han ändra i trafikförordningen så att definitionen kring fordonen förändras. I så fall kan kommunen bestämma att elsparkcyklarna enbart ska framföras på cykelbanor och inte på trottoarer och gångbanor.

Läs mer