Starbreeze ökade förlusten rejält i andra kvartalet – så länge räcker pengarna

Starbreeze spel
Starbreeze ökade förlusten rejält i andra kvartalet – så länge räcker pengarna

Starbreeze spel tas bort fr

Finwire / Breakit

Sålt för att överleva.

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze, som är i rekonstruktion, ökade förlusten rejält i andra kvartalet. Samtidigt arbetar bolaget med flera parallella spår för den långsiktiga finansieringen.

Kortsiktigt är finansieringen nu säkrad genom avyttring av tillgångar som inte är kärnverksamhet, vilket skapat likviditet som tar oss fram till andra kvartalet 2020.

Det skriver tillförordnade vd:n Mikael Nermark i delårsrapporten och tillägger att arbetet med den långsiktiga finansieringen fortgår med flera parallella spår samtidigt som bolaget förhandlar med de största borgenärerna.

Omsättningen uppgick till 160,0 miljoner kronor (123,5), en ökning med 30 procent mot föregående år. 137,1 miljoner kronor är hänförligt till försäljning av förlagsrättigheter avseende 10 Crowns och Psychonauts 2. Payday stod för 14,4 miljoner kronor (31,3).

Ebitda-resultat blev -25,8 miljoner kronor (52,4). Resultatförsämringen beror främst på realisationsförlusterna tillhörande avyttringarna av dotterbolagen Dhruva och Nozon samt av ökade administrativa kostnader i samband med rekonstruktionen.

Rörelseresultatet blev -47,8 miljoner kronor (5,7).

Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 12,6 miljoner kronor i kvartalet. Direkta kostnader uppgick till 150,3 miljoner kronor (74,1) och består av kostnader kopplade till spelproduktion och spelutveckling.

Resultatet före skatt var -60,1 miljoner kronor (26,2). Resultatet efter skatt blev -64,4 miljoner kronor (42,5). Resultat per aktie hamnade på -0,20 kronor (0,13).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 94,6 miljoner kronor (102,1).

Stockholms tingsrätt beslutade under perioden att Starbreeze företagsrekonstruktion förlängs till och med 3 september 2019.

Han uppger vidare att utvecklingen av Payday: Crime War fortlöper tillsammans med förlagspartnern Universal och att bolaget precis har utökat testmarknaderna till att inkludera flera länder i Europa, däribland hemmamarknaden Sverige.

"Med den stärkta kassan och flertalet pågående parallella spår i finansieringsarbetet fortsätter vi att arbeta hårt för att säkra vår framtid", avslutar Starbreeze-chefen.

Läs fler artiklar
LÄS MER