Oslo ska bli världens första koldioxidnegativa storstad

Miljö Impact
Oslo ska bli världens första koldioxidnegativa storstad

Finwire / Breakit

Biltrafiken ska minska med en tredjedel.

Senast 2030 ska all privat körning med fossila bilar i Oslo ha upphört. Det är en del av kommunstyrelsens plan för att göra staden koldioxidnegativ inom 11 år. Det rapporterar Aftenposten.

"Detta är den mest ambitiösa klimatstrategin bland alla större städer i världen. Tillsammans med Oslos invånare och företag kommer vi under de kommande 11 åren arbeta för att få bort de återstående källorna till växthusgasutsläpp i staden", säger kommunfullmäktige Raymond Johansen.

För att få till åtgärderna innan 2030 har kommunen föreslagit fem övergripande mål och 16 delmål. Bland dessa ingår att man ska reducera klimatutsläppen med 95 procent och att biltrafiken ska minska med en tredjedel.

Det är ännu oklart hur mycket projektet kommer kosta, men kommunstyrelsen har beskrivit att den sammanlagda kostnaden kommer bero på de samtal som förs mellan staten och kommunen, samt vilka åtgärder som faktiskt genomförs.

 

Läs fler artiklar
LÄS MER