Spelskatter och böter sänker Betsson

Betssonspel

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Bettingbolaget Betsson redovisar en omsättning precis i linje med förväntat under andra kvartalet. Samtidigt sjönk vinsten jämfört med föregående år och rörelseresultatet var lägre än väntat. 

Omsättningen uppgick till 1 277,7 miljoner kronor (1 346,4), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 277. Resultatet före skatt var 182,1 miljoner kronor (291,5).

Bolagets vd Pontus Lindwall uttrycker i en kommentar att Betssons geografiska spridning,  tillsammans med produktmixen, är förklaringen till en upplevt god intäktsnivå trots sättningen i den svenska marknaden och nedgången i Holland.

"Sportboken utvecklades väl jämfört med andra kvartalet 2018, som innehöll fotbolls-VM, med en organisk tillväxt av bruttoomsättningen med 7 procent, intäktsökning med 14 procent och en sportboksmarginal om 7,8 procent", tillägger bolagschefen. 

Rörelseresultatet blev 196,9 miljoner kronor (300,7), väntat rörelseresultat var 206,3. Rörelsemarginalen var 15,4 procent (22,3). 

Rörelseresultatet påverkades negativt av ökade spelskatter, ökade kostnader för betalningslösningar samt av en bot från den svenska Spelinspektionen om 19 miljoner kronor. 

I veckan stod det klart att Betsson köper in sig i konkurrenten Global Gaming. 

Läs mer