Preems planer skapar protester – ärendet vidare till domstol

Preem Miljö
Preems planer skapar protester – ärendet vidare till domstol

Foto: Thomas Johansson / TT.

Towe Boström

Reporter

Tillfälligt rött ljus.

Preem har ambitiösa planer i Lysekil där man vill bygga ut sitt oljeraffinaderi. Något som skulle innebära att oljejätten skulle bli störst i Sverige sett till utsläpp av klimatpåverkande gaser.

Det här har skapat ramaskri och lett till att över 100 personer och organisationer överklagat planerna.

Nu har de fått gehör då Mark- och miljööverdomstolen beslutat att ärendet ska prövas mot miljölagstiftningen, enligt ett pressmeddelande.

Expressen uppger att Preems egna beräkningar visat att utbyggnaden skulle öka utsläppen från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Detta skulle i så fall innebära att 17 procent av Sveriges sammanlagda utsläpp av klimatpåverkande gaser skulle komma från raffinaderiet i Lysekil.

Monique Wannding, enhetschef för miljö- och klimatsamverkan vid länsstyrelsen i Västra Götaland, är en av dem som tidigare uttryckt oro över Preems planer.

”Vi är tydliga med att vi är oroade om det skulle bli en så stor utsläppsökning som det handlar om. Det innebär att samtliga utsläppsminskningar som gjorts i länet mellan 1990 och 2016 kommer ätas upp och att vi inte kommer nå vårt klimatmål för 2030”, har Monique Wannding sagt till Expressen.

Läs fler artiklar
LÄS MER