Tillväxtverket öppnar kassakistan för att utveckla socialt företagande

Tillväxtverket Tillväxt
Tillväxtverket öppnar kassakistan för att utveckla socialt företagande

Towe Boström

Reporter

Pengar att söka för den som satsar på hållbarhet.

Den här månaden har verkligen varit fylld av hopp och inspiration när vi, tillsammans med ett härligt gäng, jobbat för att bli klimatsmartare. Vi pratar såklart om Breakits utmaning Impact Challenge där över 400 företag hoppat på vår utmaning om att bli klimatsmarta på 30 dagar.

Ja, det råder ingen tvekan om att socialt och hållbart företagande blir allt viktigare. Det kan samtidigt vara oerhört värdefullt att få lite stöd på vägen när man bygger upp sin verksamhet. Tillväxtverket är en av de aktörer som vill hjälpa till att utveckla socialt företagande – genom att utlysa stöd och pengar. 

Och nu finns det pengar att hämta för den som satsar på socialt hållbarhet.

Det handlar om åtta miljoner kronor som ska fördelas på 5-8 projekt. Hur stora summor som delas ut varierar från fall till fall och baseras på faktorer som mål, risknivå och mognadsnivå på projekten. Satsningen vänder sig till allt från aktiebolag till myndigheter och föreningar. 

Myndigheten vill bland annat att idén ska ha ”strategisk betydelse för utveckling av socialt företagande på nationell nivå” och ger några exempel på projektmål;

# Strategiskt stärka tillgången till finansiering för sociala företag.

# Strategiskt utveckla sociala företags affärsmannaskap och spridning av affärsmodeller.

Här är Tillväxtverkets lista för vilka kostnader det går att söka medel för;

Projektledning, externa tjänster, resekostnader, lokalkostnader, indirekta kostnader och övriga kostnader samt medfinansiering med bidrag i annat än pengar

Ni kan läsa mer om Tillväxtverkets utlysning här. 

Läs fler artiklar
LÄS MER