MTG ökar omsättning – minskar rörelseresultat första kvartalet

MTG
MTG ökar omsättning – minskar rörelseresultat första kvartalet

Jörgen Madsen Lindemann, vd. Foto: TT

Finwire / Breakit

Första rapporten sedan uppdelningen.

MTG redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust i den första rapporten sedan uppdelningen av koncernen i spel- och esportinriktade MTG och Nordic Entertaintment Group, Nent.

Omsättningen uppgick till 967 miljoner kronor (931), en ökning med 4 procent mot föregående år. Den organiska tillväxten låg på -1,7 procent.

Ebitda-resultat blev -54 miljoner kronor (-26). Det justerade ebitda-resultatet var 25 miljoner kronor (8), inklusive 14 miljoner kronor på grund av IFRS 16.

Rörelseresultatet blev -126 miljoner kronor (-79).

Resultatet efter skatt blev -150 miljoner kronor (-97).

Resultat per aktie hamnade på -2,71 kronor (-1,92).

Nettokassan i kvarvarande verksamheter var vid periodens slut 349 miljoner kronor.

"Efter nedgången i esport-intäkter under andra halvåret 2018, återvände esport-vertikalen till tillväxt i det första kvartalet 2019. Det här var en följd av vårt strategiska beslut att fokusera på den delen vi kontrollerar och driver själva och endast utvalda esport-tjänster. Den organiska tillväxten uppgick till 9,6 procent", uppger vd Jørgen Madsen Lindemann.

MTG upprepar sina ambitioner för 2019 om en organisk försäljningsökning på omkring 5 procent och en ensiffrig justerad ebitda-marginal i mittenspannet, efter MTG:s centrala kostnader och exklusive påverkan från IFRS 16. Försäljningsutvecklingen förväntas vara viktad till det andra halvåret.


MTG, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 967 931 3,9%
EBITDA -54 -26
Rörelseresultat -126 -79
Nettoresultat -150 -97
Resultat per aktie, kronor -2,71 -1,92

Läs fler artiklar
LÄS MER