Breakits resepolicy – så reser vi klimatsmart

Foto: Istockphoto.com

Camilla Bergman

Camilla Bergman

Vd

Här är Breakits resepolicy som del 1 i Breakit Impact Challenge. Copy with pride!

Syfte

Syftet med vår resepolicy är att alla på Breakit ska resa klimatsmart, kostnadseffektivt och säkert inom tjänsten. Policyn ska också bidra till att vi underlättar för våra medarbetare att resa klimatsmart även till och från jobbet.

Möten

Alla resor vi på Breakit gör i tjänsten ska ha ett syfte som fyller ett för verksamheten motiverat behov. För att minska på resandet väljer vi där det går att ha möten online, t ex med Zoom som alla har tillgång till.

Som journalist är det viktigt att vara ute och träffa människor – både i storstäderna och i hela Sverige. Här väljer vi därför det mest klimatsmarta alternativet vi kan.

För resor på Breakit prioriterar vi så här:

  • I första hand: Gång/promenad eller cykel. Vi har köpt in en redaktionscykel – använd den gärna!
  • I andra hand: kollektivtrafik som tåg, pendeltåg eller buss
  • Eldrivna alternativ som kan hyras, t ex elscooter

När vi reser längre sträckor inom Sverige väljer vi tåg eller, där det inte finns tågstationer, buss. Flyg undviker vi helt, men är det nödvändigt (till exempel: vi behöver åka på en reportageresa) klimatkompenseras resan via det alternativ Breakit väljer i Impact challenge steg 5. Flyg behöver godkännas av närmaste chef.

Event och transporter

En viktig del i Breakits affärsmodell är våra event och konferenser. Här gäller följande:

  • Vi bokar alltid tåg för de talare som behöver resa över landet, och förespråkar kollektivtrafik eller eltaxi om de behöver transporteras korta sträckor.
  • Talare från utlandet försöker vi i första hand använda videolänk till. Behöver en talare (som i så fall ska vara välkänd/komma från välkänt bolag) flygas in så klimatkompenserar vi. Detta ansvarar den som bokar talaren för.
  • När vi behöver transportera saker till och från våra event väljer vi miljöbud via vårt konto hos Ryska posten.

Breakits interna konferenser

Vi väljer konferenslokaler som ligger nära Breakit eller som vi kan åka tåg eller buss till. Konferensstället ska ha en uttalad klimatpolicy.

Påverkan

Vi kan påverka andra att resa miljösmart! När vi bokar in möten uppmanar vi gärna den vi ska träffa att ta mötet virtuellt, och i andra hand att åka klimatsmart.

Säkerhet

Det är av största vikt att resor i tjänsten på Breakit sker tryggt och säkert, för att värna om våra medarbetares liv och hälsa. Våra riktlinjer:

  • Vid cykling ska hjälm alltid användas (köps in till Breakit)
  • Vid bilkörning ska det finnas: huvudstöd för de sittplatser som används, trepunktsbälte som används och krockkudde på förarplatsen
  • Breakit ska regelbundet utveckla och följa riktlinjer för tjänsteresor som tar hänsyn till trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Detta sker löpande

Ansvar och info

Varje chef på Breakit ansvarar för att informera sina respektive medarbetare om den här policyn. Skulle policyn inte följas är det chefernas ansvar att vidta åtgärder. Alla medarbetare på Breakit ansvarar för att följa denna policy.

Resor till och från jobbet

Resor utanför arbetstid omfattas inte av denna policy. Däremot vill Breakit underlätta för alla medarbetare att ta sig till och från jobbet så klimatsmart som möjligt. Vi har därför dusch i badrummet och förvaringsmöjligheter för träningskläder, cykelhjälm osv.

Tack till Haninge kommun för inspiration till denna policy!

Läs mer