E-handeln växer kraftigt i Lindex – men förlusterna är stora

Lindex ehandel retail
E-handeln växer kraftigt i Lindex – men förlusterna är stora

Susanne Ehnbåge, vd på Lindex. Foto: Press/TT

Finwire / Breakit

Klädkedjan kämpar fortfarande med lönsamheten.

Lindex redovisar minskade omsättningen och förlusten i det första kvartalet. Tillväxten på nätet fortsatte.

Omsättningen uppgick till 114,5 miljoner euro (114,8), en minskning med 0 procent mot föregående år. I jämförbara butiker och justerat för valuta ökade omsättningen med 2,8 procent. Tillväxten i nätbutiken var 41 procent.

Bruttomarginalen var 59,2 procent (57,7).

Rörelseresultatet blev -12,6 miljoner euro (-16,2).

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på -12,6 miljoner euro (-15,9).

Lindex öppnade två butiker och stängde nio butiker under första kvartalet. Verksamheten i Polen avslutades.

År 2019 fortsätter Lindex att fokusera på att optimera sina butikslägen. Det totala antalet butiker uppskattas minska något jämfört med fjolåret. Expanderingar till nya försäljningskanaler fortsätter.

Läs fler artiklar
LÄS MER