Här är regeringens utkast till nya optionsregler för startups

Optioner
Här är regeringens utkast till nya optionsregler för startups

Jonas de Lange

Reporter

Optionsutredarens huvudspår är att ändra reglerna för personaloptioner i "innovativa mindre bolag" så att skatten flyttas fram. Utkastet presenterades för branschen vid ett möte på onsdagen, enligt Breakits källor.

Representanter från techindustrin i Sverige har länge lyft fram frågan om personaloptioner till anställda som en av de viktigaste frågorna för startupsektorns framtid.

I dagsläget beskattas optioner som lön. Det innebär i korthet att bolaget måste betala sociala avgifter för optionerna och den anställde måste betala inkomstskatt på dem. Hur stor skatten är beror på företagets värdering.

Reglerna har kritiserats för att den anställde måste betala skatt redan när hen får optionerna - vilket i praktiken kan leda till hundratusentals kronor i extra skatt under ett år. Startupindustrins förslag har i korthet gått ut på att skatten borde skjutas upp tills dess att optionerna har lösts in till aktier - och sålts med vinst.

Utredningen om ändrade regler för personaloptioner ska formellt inte presenteras förrän i mars. Men redan nu kan Breakit avslöja vad huvudspåret i utredningen är.

På ett möte mellan näringsdepartementet och representanter från startupindustrin på onsdagsförmiddagen var budskapet, enligt våra källor, följande:

Utredarens huvudspår går i den riktning som efterfrågades i Startupmanifestet, som representanter från branschen presenterade i somras.

Enligt utkastet ska anställda bara betala skatt när de till slut säljer sina aktier i bolaget. Med andra ord skjuter man upp skatten tills det finns faktiska pengar att betala med.

“Det är det enda logiska, man kan ju inte betala skatt innan man har pengarna i handen”, säger en källa till Breakit.

Vad innebär det för svenska startups om regeringen följer utredarens spår?
“Konkret blir det så att skattekostnaden skjuts upp tills det faktiskt finns pengar. Sedan finns det fortfarande saker som komplicerar beskattningen. Exempelvis 3:12-reglerna. Man kan säga så här att rent skattemässigt så blir det lite mer för de anställda som för grundarna själva”, säger en källa till Breakit.

Enligt våra källor blir det dock inte nödvändigtvis mycket mindre skatt som kommer att betalas.

“Som jag har uppfattat det så är departementets inställning att det gärna får bli lättare att betala skatt, men det får inte bli mycket mindre pengar. Så blir det ju lite grann ändå. Att vi har höga skatter i Sverige är en annan diskussion. Det var lite åt det hållet mötet gick”, säger en källa till Breakit.

Systemet är baserat på den brittiska förlagan “Enterprise Management Incentive”. Ändringen ska enligt utkastet bara gälla mindre så kallade “innovativa mindre företag”. Det betyder att de största techsuccéerna inte nödvändigtvis kommer att få utnyttja de nya reglerna.

Begränsningen läggs till för att reglerna inte ska bryta mot EU:s konkurrensregler. Det kan även bli aktuellt att stänga ute specifika branscher. I alla fall om utredaren fortsätter att följa den brittiska modellen.

“Där har man satt upp en förbudslista med till exempel tung industri som gruvnäring. Men där har man även uteslutit finansiella tjänster från systemet. Det innebär att hela fintechsektorn inte kan ta del av det”, säger en källa till Breakit.

Förtydligande: Enligt Breakits källor finns det än så länge inget tydligt huvudspår i utredningen gällande vilken skattesats som ska betalas. Det som är mer klart är att skatten flyttas fram.

Läs fler artiklar
LÄS MER