Många frågor att reda ut efter Medicoos konkurs – "Väldigt prioriterat"

Medicoo Hälsa
Många frågor att reda ut efter Medicoos konkurs – "Väldigt prioriterat"

Towe Boström

Reporter

"Det finns en handfull anställda som jag kommer att säga upp", säger konkursförvaltaren Ola Sellert.

I veckan stod det klart att nätläkaren Medicoo gått i konkurs. Bolaget ansökte själva om konkursen som beviljades i Stockholm tingsrätt den 12 april.

”Med denna ansökan ansöker sökanden om att försättas i konkurs på grund av att sökanden är på obestånd”, står det i ansökan.

Konkursförvaltaren Ola Sellert har fått ärendet på sitt bord.

"Det finns en handfull anställda som jag kommer att säga upp och som kommer att få del av den statliga lönegarantin", säger Ola Sellert.

Den statlig lönegarantin är ett skydd för anställda när företag sätts i rekonstruktion eller konkurs. Medicoo har även haft ett okänt antal konsulter som inte räknas in i den här gruppen.

Enligt Ola Sellert upphörde nätläkarens verksamhet i anslutning till konkursbeslutet, det vill säga under förra veckan.

”Jag har träffat de ansvariga och håller på och samlar in material kring konkursen för att få en bättre bild av vad som hänt”, säger han.

Det kan bli aktuellt att sälja Medicoos immateriella tillgångar (det kan handla om till exempel gälla patent, licensrättigheter och goodwill) till andra aktörer. Ola Sellert tillägger dock att han ännu inte vet om bolaget själva äger tekniken bakom plattformen.

"Jag kommer så snart jag har äganderätten till IP:n klar för mig att undersöka möjligheterna att överlåta denna för att på så sätt få in pengar till konkursboet".

Hur stor den totala skuldsättningen är kan han ännu inte svara på.

”Skulderna har i alla fall varit så pass stora att man bedömt att man inte kan betala dem".

Läget bör klarna när bouppteckningen presenteras i samband med det så kallade edgångssammanträdet som sker i slutet av maj. 

En annan viktig fråga är vad som händer med all den patientdata som genererats av besöken hos nätläkaren. Ola Sellert meddelar att journalerna kommer att omhändertas och arkiveras på ett säkert sätt.

”De måste naturligtvis bevaras och sekretessbeläggas. Jag har varit i kontakt med IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  och diskuterat hur jag ska hantera den här informationen. Det är väldigt prioriterat".

Läs fler artiklar
LÄS MER