Mötesplatsen som vill säkra konkurrenskraften för svenska företag

Mötesplatsen som vill säkra konkurrenskraften för svenska företag

El- och energibranschen behöver samverka för att lösa framtidens energibehov på ett hållbart och lönsamt sätt.
På Switch Arena möts aktörerna, för att gemensamt hitta vägar framåt.
”Vi vill få till ett bredare samarbete kring de här frågorna”, säger Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden.

Sveriges infrastruktur står inför omvälvande förändringar i takt med att digitaliseringen och elektrifieringen rusar framåt i allt snabbare tempo. Hur ska branscherna agera för att klara övergången på ett hållbart sätt och samtidigt bibehålla konkurrenskraften?

Jo, genom att mötas och tillsammans diskutera och workshoppa fram lösningar på de utmaningar vårt samhälle står inför. Det är målsättningen för eventet Switch Arena som arrangeras i samband med mässan Elfack 2019 i Göteborg. Målet är att Switch ska vara en katalysator för att implementera strategier och visioner.

”Framtidens landskap av digitala tjänster kommer inte att ha samma gränser mellan olika branscher. Uppkopplade saker och ny energiteknik möjliggör banbrytande utveckling av nya tjänster i digitala gränssnitt till slutkunden”, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig hos arrangören Svenska Mässan.

”Att anpassa sin affär till en digital framtid och att ha kontaktyta mot slutkund blir för de flesta avgörande för att fortsätta skapa värde. Därför behövs en ny slags mötesplats.”

”Det går inte lösa utmaningarna genom att jobba i stuprör”

En av aktörerna som arrangerar ett seminarium under mässan är Drive Sweden, som driver utvecklingen inom framtidens mobilitet för människor och gods.

Deras programchef Sofie Vennersten ser fram emot att möta deltagare från alla berörda branscher och tillsammans jobba mot lösningar.

”För att åstadkomma den hållbara framtiden vi vill se måste kompetenser från energisidan möta de från transport- och samhällsplaneringssidan, för att diskutera och interagera och utbyta erfarenheter. De här utmaningarna går inte att lösa genom att jobba i stuprör”, säger hon.

Vill du besöka Switch? Läs mer och anmäl dig här!

Under Switch kommer ämnen som cybersäkerhet, elektrifierad autonom kollektivtrafik och AI-styrning av energisystemen avhandlas.

Förutom seminarier och mingel kommer besökare få träffa och diskutera med spännande startups, innovationsföretag inom Internet of Things och flera större aktörer.

”Måste få till ett bredare samarbete runt de här frågorna”

Så vilka är det som borde besöka Switch?

”Switch är intressant för aktörer inom företag, akademi och näringsliv eftersom alla behöver samverka. För att få ut den bästa nyttan av ny teknik måste hela samhället och samhällets policys följa med. Då måste vi få till ett bredare samarbete runt de frågorna”, säger Sofie Vennersten.

Du kan vara med och påverka framtiden. Anmäl dig till Switch här!

Läs fler artiklar
LÄS MER