Tog in pengar via Tessin – nu kan Zenergy få en helt ny styrelse

Tessin Zenergy Bostad
Tog in pengar via Tessin – nu kan Zenergy få en helt ny styrelse

Finwire / Breakit

Bara nya styrelseledamöter.

Vi har tidigare rapporterat om krisen i bostadsbolaget Zenergy som försattes i rekonstruktion i början av året. Zenergys dotterbolag har tidigare tagit in 17 miljoner kronor via crowdfundingplattformen Tessin till ett byggprojekt i Småland. Småspararna som har investerat via Tessin har riskerat att förlora sina satsade pengar. 

Tidigare i veckan kom positiva besked för spararna och nu föreslås Zenergy få en helt ny styrelse.

Johan Lind, Fredrik Ståhl, Peter Stråhle och Henrik Häggkvist föreslås bli nya styrelseledamöter. Styrelsen avser meddela förslag om en femte styrelseledamot senast den 22 april.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 103,2 miljoner och högst 413,0 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 25,8 miljoner kronor, vilken aviserades den 1 april.

Vidare föreslår att stämman godkänner riktade emissioner på högst 17 miljoner A-aktier och högst 47 miljoner B-aktier. Emissionerna riktas till Stjärnporten och till Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn. Zenergy har ingått ett för bolagets framtid viktigt emissionsavtal med Stjärnporten och Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn som ett led i bolagets arbete med att ta bolaget ur rekonstruktionen.

Läs fler artiklar
LÄS MER