Metro beviljas företagsrekonstruktion

Metro Medier
Metro beviljas företagsrekonstruktion

Metros vd Christen Ager-Hanssen. Foto: Tomas Oneborg / SvD

Finwire / Breakit

Stockholms tingsrätt har beviljat Tidnings AB Metros ansökan om företagsrekonstruktion.

Bolaget har ställt in betalningarna och ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig under sommaren 2019. Syftet är att säkra den journalistiska verksamheten, personalens löner samt bolagets framtida drift.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidnings AB Metro är ett helägt dotterbolag till Metro Media House som inträdde i rekonstruktion den 29 mars. Trots att de bägge bolagens rekonstruktioner är separata ärenden i formellt hänseende kommer de att hanteras som en helhet med anledning av att bolagen är integrerade både funktionellt och affärsmässigt. Borgenärssammanträde är planerat till den 24 april.

Läs fler artiklar
LÄS MER