Krisande bostadsbolaget Zenergy ska ta in nya pengar

Tessin Zenergy Bostad
Krisande bostadsbolaget Zenergy ska ta in nya pengar

Direkt / Breakit

Liten ljusning för krisande bostadsbolaget.

Vi har tidigare rapporterat om krisen i bostadsbolaget Zenergy som är försatt i rekonstruktion sedan i januari i år.

Zenergy har tidigare tagit in 17 miljoner kronor via crowdfundingplattformen Tessin till ett byggprojekt i Småland. Småspararna som har investerat via Tessin har riskerat att förlora sina satsade pengar. 

Men nu verkar det finnas en ljusning för bolaget. Via en nyemission ska Zenergy ta in 25,8 miljoner kronor ska tas in till en kurs på 25 öre. Emissionen är säkerställd till 20 miljoner kronor. Beslut kommer att tas på bolagets stämma.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Dessutom vill ledningen att stämman tar ställning till två riktade emissioner om 8 miljoner kronor vardera till nya tilltänkta ägare inom Hökerum Bygg-koncernen och Stjärnporten till kurs 25 öre, 8,5 miljoner A-aktier och 23,5 miljoner B-aktier. Det innebär att båda efter fullt tecknade och genomförda emissioner kommer att ha cirka 29,2 procent av rösterna och cirka 14,6 procent av kapitalet var.

"För att uppnå resultatet av denna kedjereaktion med flera parter är det av yttersta vikt att rekonstruktionen kan avslutas framgångsrikt för Zenergy AB med genomfört offentligt ackord om 50 procent", heter det.

Moderbolaget Zenergy AB som tidigare meddelats är under företagsrekonstruktion föranledd av likviditetsbrist på grund utdragna bygglovsprocesser har inlett processen med ett genomförande av ett offentligt ackord för att snarast ta sig ur rekonstruktionen. Som ett led i detta är slutförandet av det pågående projektet Illern en av Zenergys viktigaste mål.

Zenergy meddelar också att dotter-dotterbolaget Zenergy Bostäder Kvarter1 i Skillingaryd AB har sålt fastigheten Illern 1 i Skillingaryd för cirka 28,3 miljoner kronor. Köpare är Stjärnporten som företräds av Peter Stråhle. En första kontant delbetalning om 3 miljoner kronor erläggs som bland annat säkrar färdigställandeprocessen där entreprenaden utförs av moderbolaget Zenergy AB. Tillträde och erläggande av slutlikvid sker under andra kvartalet 2019 direkt efter färdigställandet av entreprenaden.

Läs fler artiklar
LÄS MER