Northzones Hans Otterling om varför bolaget säljer Tobii-aktier

Northzones Hans Otterling om varför bolaget säljer Tobii-aktier

Hans Otterling. Foto: Sara Lindh

Olle Aronsson

Medgrundare och ansvarig utgivare

Northzone gör sig av med en del av sitt innehav i Tobii. Riskkapitalbolaget måste dock sälja resten av aktierna innan 2018.

På torsdagsmorgonen meddelade ögonstyrningsbolaget Tobii att grundarna samt flera andra större ägare har sålt aktier.

“Vi har sålt av en del av våra aktier men vi behåller större delen av innehavet. Vi tror fortsatt jättemycket på Tobii. Det här är mer att betrakta som portföljförvaltning”, säger Hans Otterling, partner på Northzone.

Han säger att försäljningen från grundarna och Northzones sida delvis har att göra med bristen på likviditet i Tobii-aktien.

“En utmaning som har varit för aktien är att ingen av oss ville sälja vid noteringen. Det gjorde att free floaten, alltså mängden aktier som finns ute i den fria handeln, blev för liten. Det kommer komma upp fler aktier på marknaden så att institutioner och andra kan köpa in sig”, säger Hans Otterling.

I Northzones affärsmodell ligger att innehaven behålls i tio år, med en möjlighet om att behålla dem i ytterligare två år i särskilda fall.

Senast tolv år efter att riskkapitalbolaget har gått in i en startup måste det alltså sälja sina aktier. I fallet med Tobii innebär det att Northzone kommer att behöva sälja mer aktier under 2016 eller 2017 - för att kunna lämna tillbaka pengarna till fondandelsägarna 2018.

Hans Otterling beskriver Tobii som en fantastisk investering hittills för Northzone.

“Man får ta hatten av för grundarna och ledningsgruppen. Det är världsklass”, säger han.

Läs fler artiklar
LÄS MER