Twitter och Uber ger jackpott för svenska pensionssparare

snapchat
Twitter och Uber ger jackpott för svenska pensionssparare

TT/Richard Drew

Stefan Lundell

Medgrundare och innehållschef

Tidiga investeringar i amerikanska internetsuccéer har inneburit ekonomisk jackpott för Skandias pensionssparare. Förra året ökade värdet med nästan 37 procent på portföljen av snabbväxande teknikbolag.

Samtidigt som andra stora institutionella investerare i början av 2000-talet flydde från den då utbombade internetsektorn stannade Skandia kvar.

Med ett långsiktigt mandat från styrelsen har försäkringsjätten byggt upp en position som den överlägset största nordiska spelaren i segmentet.

Idag har Skandia investerat nästan 10 miljarder kronor i teknikrelaterade fonder. Ungefär 2,8 miljarder kronor finns i nordiska fonder, bland annat hos Northzone, Creandum och HealthCap.

Det är något som nu betalar sig rejält i form av hög avkastning till pensionsspararna.

”Förra året ökade värdet på de här investeringarna med 37 procent och sett över en treårsperiod har vi haft 21 procent i årlig avkastning”, säger Roger Johanson.

Han är chef för Skandias investeringar i så kallade venture-fonder. I portföljen finns flera fonder som gjort spektakulärt bra investeringar i en rad amerikanska internetsuccéer.

”Spark är en förvaltare där vi har investerarat i flera av deras fonder sedan 2005. De var bland de första in i Twitter. Den investeringen nästan femfaldigade värdet på hela den fonden”, säger Roger Johanson och ger ett exempel till:

”En annan fond vi är med i, Menlo Ventures, gick in i Uber när det bolaget värderades till under 50 miljoner dollar. Senast jag hörde så var Uber värt 40 miljarder dollar. Venture handlar om att vara med i de stora succéerna”.

Dessutom är Skandia indirekt, via Creandum och en tysk venture-förvaltare, en av de första investerarna i svenska Spotify och även i Snapchat genom en amerikansk fond.

”Du måste ha ett väldigt långt perspektiv på den här typen av investeringar. De första åren är det nästan alltid bara kostnader men nu kommer återbetalningen”, säger Roger Johanson.

Ungefär 10 procent av Skandias totala portfölj läggs i riskkapitalfonder. Det är en betydligt större andel jämfört med de flesta andra svenska institutionerna, något som Roger Johanson tycker är synd ur ett svenskt perspektiv.

”Vi har investerat 3 miljarder kronor i svenskt tillväxtkapital sedan 2005. Det har varit en bra investering för våra sparare men också gynnat Sverige som nation”, säger han.

Roger Johanson noterar att merparten av kapitalet till de svenska riskkapitalfonderna tagit in senaste åren kommer från utländska spelare.

”Det är något som kan slå tillbaka i framtiden i form av huvudkontor som flyttar ut. Många entreprenörers högsta dröm är att flytta till Silicon Valley. Om ägarna inte är svenska är risken stor att bolagen efter hand försvinner”, säger han.

Nyligen tillsatte näringsminister Mikael Damberg en ny utredning som innan hösten ska komma fram med skarpa förslag gällande det statliga riskkapitalet.

”Jag vet inte hur många gånger man utrett den frågan. Mitt råd är att ge tydliga mandat till de som ska sköta investeringarna. Historiskt har det varit för mycket rättvisetänkande där pengarna mer fördelats än investerats”, säger Roger Johanson.

Läs fler artiklar
LÄS MER