Almi svarar på rapport-kritiken: "Måste såklart bli mer tydliga"

Almi Företagspartner
Almi svarar på rapport-kritiken: "Måste såklart bli mer tydliga"

Lars Mårdbrant. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Press

Towe Boström

Reporter

”Vi tar till oss av den här kritiken", säger Lars Mårdbrant, kommunikationschef på Almi.

Statliga Almi Företagspartner får svidande kritik från Riksrevisionen för missvisande rapportering av lån till kvinnor. När pengar lånats ut till företag som leds av mixade team, med minst en man och en kvinna, har det redovisats som lån till kvinnor.

"Almis redovisning av uppdraget har dock under flera år varit missvisande, och därmed gett en alltför positiv bild", skriver Riksrevisionen. 

Lars Mårdbrant, kommunikationschef på Almi, berättar att de varit medvetna om granskningen under en längre tid och vidtagit åtgärder för att justera rapporteringen.

”Vi tar till oss av den här kritiken från Riksrevisionen och ändrar principen för vår redovisning", säger Lars Mårdbrant. 

Han menar att det funnits ett antal vägval i hur man ska redovisa mixade team, och att rapporteringen varit inkonsekvent. Ibland har det framgått i rapporteringen att det är mixade team, och ibland inte.

Framöver ska det framgå hur stor den mixade delen är.

Almis målsättning är att andelen företag som drivs av kvinnor, och får lån av Almi, ska motsvara en lika stor andel som den i den totala företagspopulationen. 

Om man räknar bort mixade team når Almi inte det målet. 

Regeringen får också smäll på fingrarna. Riksrevisionen menar att styrningen och uppföljningen av Almis arbete brustit.

”Det är flera delar i den här granskningen. Vad det gäller biten om rapporteringen av utfallet måste vi ta till oss av kritiken och såklart blir mer tydliga i det här”, säger Lars Mårdbrant. 

Har det inte väckts frågor hos er om det inte är konstigt att redovisa på det sätt ni gjort?

”Det här har vi blivit uppmärksammade på tack vare Riksrevisionens rapport. Det har inte ifrågasatts tidigare”.

Läs fler artiklar
LÄS MER