Stillfront ökar omsättning och höjer vinsten

Stillfront Spelutveckling
Stillfront ökar omsättning och höjer vinsten

Jörgen Larsson, vd på Stillfront. Foto: Press

Finwire / Breakit

Men ingen utdelning.

Stillfront redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

# Omsättningen ökar med 58 procent upp till 366 miljoner kronor.

# Rörelseresultatet blev 123 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 33,6 procent.

# Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 128 miljoner kronor (14), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 35,0 procent (6,1).

# Resultatet före skatt var 73 miljoner kronor.

# Resultatet efter skatt blev 26 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,02 kronor (-2,15).

Kvartalets resultat inkluderade engångskostnader om 36 miljoner kronor relaterade till refinansiering under det fjärde kvartalet samt 12 miljoner kronor i engångskostnad för omvärdering av uppskjutna skattefordringar

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Läs fler artiklar
LÄS MER