Digitala affärssystemsbolaget ökar sitt resultat

Fortnox
Direkt / Breakit

Direkt / Breakit

Affärssystemsbolaget Fortnox, noterat på NGM-börsen, redovisar ett resultat efter skatt på 22,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018. Det kan jämföras med 9,4 miljoner under samma period förra året.

Fortnox erbjuder digitala tjänster inom bland annat redovisning för småföretag och grundades 2001 av Jan Älmeby. Bolaget är noterat på NGM-börsen och släpper nu sin rapport för det fjärde kvartalet. 

Resultatet efter skatt landar på 22,8 miljoner kronor (9,4).

Nettoomsättningen var 107 miljoner kronor (77,5), en ökning med 38,3 procent.

Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (12,1) och rörelsemarginalen 26,7 procent (15,6).

Under fjärde kvartalet föregående år belastades rörelseresultatet med nedskrivningar av egenupparbetade immateriella tillgångar samt kostnader för rättigheterna till Fortnox molnbaserade löneprogram. Exklusive dessa uppgick rörelsemarginalen i koncernen då till 25,6 procent.

Under fjärde kvartalet ökade kundstocken med 13.000 nya företag, vilket innebär att Fortnox vid årets slut hade 257.000 kunder, jämfört med 203.000 kunder den 31 december 2017.

Läs mer