Måndag 14 januari 2019: Detta händer idag

Direkt / Breakit

Viktiga tidpunkter och händelser idag.

RAPPORTER

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Citigroup (kl 14.00)

STÄMMOR

- Stockwik Förvaltning (extra)

BÖRSSTATISTIK

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

- Svolder: presenterar substansvärde

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Addvise: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Axichem: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

EXKLUSIVE UTDELNING

- Logistea (1:88 SEK kvartalsvis)

ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS

- Tokyobörsen har stängt

MAKROSTATISTIK

- AF: arbetslöshet december kl 6.00

- Mäklarstatistik: bostadspriser december kl 6.00

- Finland: KPI december kl 8.00

- SEB: boprisindikator kl 8.30

- SCB: KPI december kl 9.30

- AF: veckostatistik kl 10.45

- EMU: industriproduktion november kl 11.00

- Kina: handelsbalans december

POLITIK

- Riksdagen: talman Andreas Norlén håller pressträff om nomineringen av statsministerkandidat kl 15.00

- Politik: talmansrunda, förslag till statsminister läggs i kammaren

MAKRO ÖVRIGT

- Japan: helgstängt

Läs fler artiklar
LÄS MER