Svagt kvartal för MQ med minskad omsättning

MQ e-handel Mode
Svagt kvartal för MQ med minskad omsättning

Foto: TT

Direkt / Breakit

Arbetet med att stänga olönsamma butiker intensifieras efter ett svagt första kvartal.

Klädbolaget MQ vidtar ytterligare åtgärder i syfte att öka försäljning samt sänka kostnader. Dessutom är ett strukturellt åtgärdsprogram planerat till början av 2019.

Det framgår av MQ:s delårsrapport.

MQ:s försäljning i jämförbara butiker minskade under första kvartalet (september-november) med 7 procent. Rörelseresultatet sjönk till 12 miljoner (36), vilket motsvarar det preliminära resultat bolaget tidigare lämnat.

"För att ytterligare förstärka effekten ur ett lönsamhetsperspektiv adderar vi ett strukturellt åtgärdsprogram i koncernen. Fokus ligger på att stärka lönsamheten och ta fram ännu outnyttjade synergier. Utöver detta finns redan beslut på att stänga ett antal butiker och arbetet med att stänga butiker som inte bidrar med lönsamhet kommer nu att intensifieras", skriver vd Ingvar Larsson som tillträdde i augusti i år.

MQ kommer att fasa ut flertalet externa varumärken som i dag enbart erbjuds online. Samtidigt ska samarbetet stärkas med noga utvalda varumärken.

"Sammantaget kommer detta att skapa en ökad tydlighet i MQ:s varumärke samt en starkare och mer lönsam affär", skriver vd:n.

MQ:s nya e-handelsplattform kommer att vara i bruk fullt ut under våren 2019.

Läs fler artiklar
LÄS MER