Bahnhof hotas fortfarande av vite på 5 miljoner kronor efter dagens domslut

Bahnhof Internet piratkopiering
Bahnhof hotas fortfarande av vite på 5 miljoner kronor efter dagens domslut

Jon Karlung är vd för Bahnhof. Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Finwire / Breakit

Internetleverantören fick delvis rätt – men riskerar fortfarande vite.

Trots en delseger i Kammarrätten i Stockholm innebär dagens besked att Bahnhof måste betala 5 miljoner kronor om bredbandsoperatören inte följer Post- och telestyrelsens, PTS, beslut.

Men för att det ska bli aktuellt måste PTS först ansöka om det hos Förvaltningsrätten, säger kammarrättsrådet Anette Briheim Fällman till Finwire.

I oktober 2015 anmälde polisen till PTS att Bahnhof vägrat att ge polisen tillgång till uppgifter om abonnemang när begäran rört misstanke om brott som inte var allvarligt. PTS beslutade att förelägga Bahnhof att vid vite om 5 miljoner kronor om de inte lämnade ut uppgifter om abonnemang.

Under fredagen meddelade Kammarrätten bägge parterna delvis rätt. Detta då bolaget inte är skyldigt att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av den skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål, något som kammarrätten i en dom 2017 bedömt strida mot EU-rätten.

Däremot ska Bahnhof "lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott".

Det betyder emellertid inte att bolaget redan nu behöver betala något vite, utan det som Kammarrätten har prövat var om själva föreläggandet var riktigt.

"Skulle det vara så att de nu inte följer det som är sagt att de ska göra, då kan PTS ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande om vite, men det blir ett helt nytt mål. Det är ett nästa steg, det är inte så att Bahnhof nu måste betala någonting", säger kammarrättsrådet.

Anette Briheim Fällman uppger vidare att Bahnhof inte kan överklaga dagens besked. Detta då Kammarrätten är slutinstans i mål som gäller Lagen om elektronisk kommunikation.

Läs fler artiklar
LÄS MER