Svagt resultat för Clas Ohlson

Svagt resultat för Clas Ohlson

Lotta Lyrå, vd Clas Ohlson. Foto: Press

Finwire / Breakit

Clas Ohlson redovisar lägre resultat än väntat under det andra kvartalet. Nu väljer hemfixarkedjan att stänga sina butiker utanför Norden.

Omsättningen i det andra kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret uppgick till 2 157 miljoner kronor (1 999).

Clas Ohlson gör ett rejält resultattapp. Rörelseresultatet landade på 33 miljoner kronor, jämfört med förväntade 80 miljoner. Motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 125 miljoner kronor.

"Nivån speglar marknadsklimatet, vår höga förändringstakt samt att de kostnadsbesparingar som identifierats ännu inte gett effekt, vilket är enligt plan", säger Lotta Lyrå, vd för Clas Ohlson i rapporten. 

Norden är fortsatt kedjans hemmamarknad, och verksamheten i Storbritannien går efter tio år fortfarande med "betydande förlust trots åtgärder för att optimera butiksnätet". Butiksnätet i Storbritannien och Tyskland kommer därför att avvecklas. Cirka 150 medarbetare kommer att beröras och den totala avvecklingskostnaden beräknas uppgå till max 210 miljoner. 

Beslutet kommer medföra en positiv effekt på rörelseresultat motsvarande cirka 75 miljoner kronor per år.

"Vår närvaro på dessa marknader koncentreras till e-handel. Det ger oss möjlighet att utveckla en skalbar affärsmodell inledningsvis för Storbritannien, Tyskland och på sikt andra marknader", säger Lotta Lyrå.  

Clas Ohlson är ett av alla bolag som kämpar för att ställa om i digitaliseringens tidevarv. Under verksamhetsårets första sex månader var tillväxten online 51 procent. 

"Under kvartalet har vi stärkt vår e-handelsplattform med ett bredare sortiment, en utökad digital förmåga och leveranskapacitet hem till kund. Vi har därmed rustat för att hantera den ökning vi förväntar oss under den förestående julhandeln och samtidigt grundat för en e-handelsplattform förberedd för fortsatt tillväxt", säger Lotta Lyrå. 

Här är några hårda siffror från rapporten:

# Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 124 miljoner kronor (140), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 5,7 procent (7,0).

# Resultatet före skatt var 33 miljoner kronor (124).

# Resultatet efter skatt blev 25 miljoner kronor (96), analytikerkonsensus 62.

# Resultat per aktie hamnade på 0,40 kronor (1,52).

Läs fler artiklar
LÄS MER