Satsningar på elektriskt flyg bromsas av batteriproblem

KlimathotetFlyg

Foto. Istockphotos.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

Visionen om klimatsmarta elflyg är storslagen – men tekniken hinner inte med.

I samband med FN:s  klimatmöte i Polen väcks frågor om hur vi tillsammans ska tackla klimathoten. Här har smarta entreprenörer och miljövänliga lösningar en viktig roll att spela. I Sverige hittar vi en rad startups och satsningar, som Niklas Adalberths Norrsken house, som jobbar med hållbara frågor. 

Vårt resande är ett av de beteenden som har negativ inverkan på klimatet. Flyget står idag för runt 5 procent av klimatpåverkan, en siffra som förväntas öka när allt fler får tillgång till det.

Satsningar på elbilar och tåg utvecklas snabbt. Det pågår även flera projekt för att utveckla eldrivna och mer klimatvänliga flygplan - men där ser det något mörkare ut, rapporterar Dagens Nyheter.

Tidningen pekar på att tunga batterier är ett stort problem som bromsar flygets omställning.

Stéphane Cueille är innovationschef på den franska flygmotortillverkaren Safran. Hon säger att det enligt kommande utvecklingsprognoser fortfarande skulle behövas 180 ton batterier för att flyga en A320 mer än 3000 sjömil, det vill säg London–New York.

Det betyder för all del inte att vi ska förtrösta. Flera projekt inom eldrivna farkoster, eller hybridlösningar, pågår men det rör sig främst om mindre plan och sträckor.

Anders Forslund vid Chalmers tekniska högskola menar att vi alltså inte kan räkna med att flyga till Thailand på semester med tekniken i nuläget.

”Men vi ska inte låsa oss vid det. Vi måste se om vi kan skapa något som är användbart. 40 procent av utsläppen kommer från flighter som är kortare än tre timmar. Några är väldigt korta”, säger han till DN.

Det återstår att se hur utvecklingen ser ut och Anders Forslund understryker vikten av att vi är beredd om det kommer en revolution inom batteriteknik.

"Antingen får elektriska flyg en viss påverkan på flyget. Eller så sker ett riktigt genombrott och då är det den enda vägen framåt", säger han.

Läs mer