Riksbanksbossen tvekar om e-kronans vara eller icke vara

Riksbanksbossen tvekar om e-kronans vara eller icke vara

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef. Foto: Alexander Donka

Direkt / Breakit

Att införa en e-krona vore ett nytt steg för Riksbanken, vilket ska analyseras noggrant. Men att acceptera en situation där allmänheten inte har tillgång till kontanter överhuvudtaget vore också att ta ett steg in i det okända.

Det sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley på torsdagen, enligt ett förskrivet anförande.

"Utgivning av digitala pengar, en e-krona vore ett sätt att bevara ett statligt alternativ på betalningsmarknaden", sade hon.

Cecilia Skingsley tillade att alternativet till en e-krona är att staten allt mer detaljerat reglerar betalningsmarknaden. Det kan gälla betaltjänsters tillgänglighet för allt grupper i samhället, motståndskraft vid störningar, beredskap och likabehandlande oavsett geografisk hemvist.

Hon påpekade dock att det skulle krävas stora resurser för att säkerställa att den privata marknaden levererar på alla dessa punkter.

Cecilia Skingsley sade vidare att det ännu är för tidigt att avgöra om Riksbanken verkligen ska ge ut en e-krona eller inte. Analysen behöver fortsätta både vad gäller e-kronans utformning och dess effekter, men också konsekvenserna av en helt privatiserad betalningsmarknad behöver analyseras noga.

"Genom att påbörja analysen har vi sett till att vi står bättre rustade om kontanterna marginaliseras ytterligare i framtiden", sade hon.

I samspel med andra i samhället behöver Riksbanken diskutera vilka egenskaper hos en e-krona som borde prioriteras och göra kostnads-intäktsanalyser av olika alternativa lösningar på de problem vi ser att e-kronan kan lösa.

"Om vi till exempel kommer fram till att e-kronan behövs i beredskapssyfte kan det leda till att egenskaper som offline-funktioner prioriteras, medan andra egenskaper kan prioriteras om andra aspekter visar sig vara viktigare", sade Cecilia Skingsley.

Hon sade vidare att i samtal med myndigheter som genomför statliga utbetalningar så har det kommit fram att de skulle kunna effektiviseras med hjälp av en e-krona.

Enligt Cecilia Skingsley är det möjligt att den bästa vägen att bygga e-kronan är tillsammans med andra.

"Om e-kronan skulle bli verklighet tror jag att den bästa lösningen vore att Riksbanken tillhandahåller e-kronor via vår balansräkning, men att den privata sektorn sedan får vara med och distribuera den. Privata företag är bättre på att hantera kundkontakter och hitta anpassade lösningar som allmänheten efterfrågar", sade hon.

Läs mer

Robinhood backar tvåsiffrigt i förhandeln - befintliga ägare ska sälja 97,9 miljoner aktier

Toppchefen Knut Frängsmyr lämnar Klarna – sitter på stort aktieinnehav

Whyred och Hope har gått i konkurs – nu är de till salu

Läs fler artiklar
LÄS MER